Toàn văn Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/02/2023 10:40

      Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược được Chính phủ thông qua, trở thành “kim chỉ nam” để Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.

     

      Để xây dựng được Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh đã kế thừa và phát triển các quy hoạch chiến lược của tỉnh trước đây, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thuê tư vấn nước ngoài là những chuyên gia, đơn vị uy tín hàng đầu thế giới và trong nước, như: Công ty TNHH McKinsey Việt Nam, Công ty Tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) và Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT) để nghiên cứu, tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

      Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp cấp Ban Chỉ đạo, các cuộc họp cấp Hội đồng quy hoạch tỉnh, hơn 60 cuộc họp tổ công tác với đơn vị tư vấn, hơn 250 cuộc họp chuyên đề giữa các chuyên gia và các sở, ngành, địa phương, gần 40 cuộc khảo sát chuyên ngành tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.  Đồng thời đã thực hiện gửi lấy ý kiến tham gia của 19 đơn vị bộ, ngành Trung ương, 12 tỉnh, thành phố trong vùng và lân cận theo quy định và ý kiến rộng rãi của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến Quy hoạch tỉnh bằng nhiều hình thức...

      Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và được đánh giá là bản quy hoạch mẫu mực từ cách làm việc, đóng góp trí tuệ đến việc lấy ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước với hơn 1.500 ý kiến, hàng trăm cuộc họp, ngày 10/2/2023, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chính thức được Chính phủ thông qua.

      Mục tiêu Quy hoạch tỉnh đặt ra đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

      Mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 10%/năm, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 3 - 4%; công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 47 - 48%; dịch vụ chiếm khoảng 38 - 39% và Thuế sản phẩm 9 - 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 19.000 - 20.000 USD.

      Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 1,9%/năm; đến 2030 dân số toàn tỉnh khoảng 2,64 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 1,63 triệu người; duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh ở nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%;...

      Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

      Quy hoạch tỉnh xác định hướng đột phá là xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội để thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng các KCN, KKT có sức cạnh tranh cao; chuyển đổi số toàn diện; phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, đa dụng; phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bản sắc và bền vững với quy mô lớn để nâng cấp chất lượng sống của người dân, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, nhất là đô thị du lịch chất lượng cao; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa, con người và thiên nhiên đậm bản sắc Quảng Ninh.

      Định hướng không gian phát triển là “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển” kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương.

      Xem chi tiết Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đây:

 

Nguồn: Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 740
Đã truy cập: 3041294