Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

07/04/2023 14:44

      Ngày 05/4/2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào tháng 5/2020, bầu ra BCH Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đảng bộ Sở có 17 chi, đảng bộ bộ phận, trong đó: 15 Chi bộ, 02 Đảng bộ bộ phận, Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận là 11 chi bộ; với tổng số 276 đảng viên.

       Đến hết năm 2022, tổng số đảng viên là 268, trong đó đảng viên nữ là 103/268 chiếm 38,4%, nam 165/268 chiếm 61,6%. Đảng ủy Sở có tổng số 25 tổ chức đảng trực thuộc (14 Chi bộ, 02 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Sở; 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận). Số Ủy viên BCH Đảng bộ Sở: 14, Ủy viên BTV Đảng ủy: 05 (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 03 UVTV). 

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

       Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo, lãnh đạo chuyên môn cùng với các chi, đảng bộ bộ phận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác đã đề ra và đạt được những kết quả nổi bật. Kịp thời ban hành và triển khai Kế hoạch, Nghị quyết, Chương trình hành động để cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho Đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là tuyên truyền kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII, tài liệu các Nghị quyết Hội nghị TW 4,5,6-BCH TW khóa XVIII, các Quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ; các chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên cập nhật bổ sung đảm bảo phù hợp với định hướng và chỉ đạo của cấp trên; từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức của mỗi đảng viên và tổ chức đảng trong tình hình mới. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; các tổ chức đảng và đảng viên đều chấp hành nghiêm túc các quy định về nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan của ngành Nông nghiệp tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện một cách quyết liệt; công tác xúc tiến thương mại, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện.

      Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe và tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thanh, đại diện Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị báo cáo kiểm điểm cần bám sát đề cương báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bổ sung, làm rõ bối cảnh của thực hiện Nghị quyết; đưa ra kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết cụ thể; làm rõ các tồn tại, hạn chế nguyên nhân gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tới.

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Đây là cuộc kiểm điểm rất quan trọng của nhiệm kỳ đại hội để nhìn nhận, so sánh, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện để duy trì kết quả đã đạt được và hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt được của Nghị quyết. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy sở cũng đề nghị các chi, đảng bộ bộ phận rà soát, bổ sung, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Sở để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm trong đó chú trọng các khâu đột phá trong triển khai thực hiện nghị quyết vận dụng vào các triển khai thực tiễn của ngành; các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết và nhận diện lại những khó khăn, thách thức của ngành để đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1175
Đã truy cập: 2893994