Đẩy mạnh chuyển đổi vật liệu nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản trên biển

24/04/2023 15:02

      Chuyển đổi, thay thế vật liệu nổi sử dụng trong nuôi biển thân thiện với môi trường, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật là chủ trương chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, đi trước một bước, đúng với chủ trương chỉ đạo chung của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn khách quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển trong giai đoạn mới.

     

      Hơn 02 năm qua, từ khi có chủ trương triển khai thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản mặn, lợ theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP số 08:2020/QN); các sở ngành, chính quyền các địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; thực hiện rà soát, từng bước sắp xếp các vùng nuôi biển tập trung theo quy hoạch; rà soát việc giao, cho thuê mặt nước, khu vực biển đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; di dời, xử lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép, không đúng quy hoạch; chuyển đổi, thay thế vật liệu nổi sử dụng trong nuôi biển thân thiện với môi trường, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

      Xác định yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản theo quy chuẩn địa phương Tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản trên biển; phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra chất lượng phao nhựa nổi do các đơn vị đã công bố hợp quy; hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp các cơ sở nuôi biển theo quy hoạch, di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép, ngoài quy hoạch, thống kê số lượng phao xốp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi và xử lý giàn bè, phao xốp thải loại theo quy định về quản lý môi trường… 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các địa phương ven biển và đơn vị sản xuất để thống nhất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, cung ứng, chuyển đổi, thay thế vật liệu nổi sử dụng trong nuôi biển

      Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vật liệu nổi dùng trong nuôi biển, Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp làm việc với các đơn vị sản xuất và các địa phương ven biển để trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, cung ứng; yêu cầu đơn vị sản xuất cam kết bảo hành, bảo trì phao nổi theo quy định tại Quy chuẩn địa phương số 08:2020/QN; đồng thời phối hợp với UBND các địa phương thông báo rộng rãi danh sách các cơ sở sản xuất, cung ứng phao nhựa được công bố hợp quy theo quy định đến các hộ dân nuôi trồng thủy trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nuôi trồng thủy sản có thông tin cần thiết về sản phẩm và tiếp cận với đơn vị cung cấp; tránh mua phải hàng không đảm bảo chất lượng. 

Trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường, các đơn vị sản xuất công bố hợp quy phải có mô hình thử nghiệm và được thẩm định

      Thực hiện tiếp nhận công bố hợp quy của các đơn vị sản xuất phao nhựa nổi theo Quy chuẩn địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng trụ sở, nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, năng lực sản xuất; yêu cầu các đơn vị sản xuất công bố hợp quy phải có mô hình thử nghiệm và được thẩm định trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường; khuyến cáo các cơ sở nuôi biển thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất trong sử dụng phao nhựa nổi như cách treo dây, buộc phao, khoảng cách quy định giữa các phao, dây treo hàu và dây phao…, nhằm bảo đảm độ nổi và độ bền của quả phao nhựa..

      Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển đã quyết liệt chỉ đạo ra quân xử lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép, di dời các bè mảng, phao xốp sau thải bỏ vào các khu vực tập kết để xử lý, đảm bảo những quy định về quản lý môi trường theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 856-TB/TU ngày 13/3/2023 về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh. 

Đến hết tháng 3/2023, theo báo cáo của các địa phương, số phao xốp đã chuyển đổi sang phao nhựa theo quy chuẩn đạt trên 2 triệu quả

      Bên cạnh kết quả tích cực bước đầu, vẫn còn hiện tượng một số cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển sử dụng phao nhựa nổi không công bố hợp quy theo quy định. Tại một số địa phương còn bè mảng hư hỏng, dây nuôi hàu sau thu hoạch hoặc đã cắt bỏ phao xốp nằm xen kẽ các cơ sở nuôi trồng thủy sản và phao xốp sau thải bỏ trôi nổi trên mặt biển gây cản trở tuyến luồng giao thông thủy, ảnh hưởng đến cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường biển… 

       Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, sớm hoàn thành các mục tiêu, đạt tiến độ trong thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và chỉ đạo UBND tỉnh về chuyển đổi vật liệu nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quản lý môi trường, xây dựng công trình nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian tới các huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

      Thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tại về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản và xây dựng công trình nổi trên địa bàn tỉnh và những văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

      Khẩn trương đánh giá tổng thể hiện trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, thống kê chính xác số lượng bè mảng, phao xốp ở từng xã và theo vùng quy hoạch, vùng phải giải tỏa trên địa bàn quản lý; lập kế hoạch chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương; phối hợp thông tin chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. 

Thu gom, tập kết vật liệu nổi nuôi trồng thủy sản đúng nơi quy định

      Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy hoạch và những hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển và việc sản xuất, kinh doanh vật liệu nổi dùng trong nuôi biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động nuôi trồng thủy sản không đúng quy hoạch, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy, cung ứng, sử dụng vật liệu nổi dùng trong nuôi biển không đúng quy chuẩn; chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự và dư luận Nhân dân, không để hình thành từ cơ sở các nhóm đối tượng tổ chức xuyên tạc chủ trương của Tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản, lôi kéo, kích động người dân thực hiện khiếu kiện đông người, vượt cấp... Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, giấy phép nuôi trồng thủy sản theo quy định.

      Bố trí địa điểm khu vực tập kết vật liệu nuôi trồng thủy sản thải bỏ và có phương án xử lý công nghiệp, đảm bảo đúng quy định về vệ sinh, môi trường, an toàn lao động và công bố rộng rãi để người dân biết, nghiêm túc thực hiện theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu gom, tập kết vật liệu nổi nuôi trồng thủy sản đúng nơi quy định đối với các cơ sở nuôi biển thuộc diện giải tỏa do nuôi ngoài quy hoạch hoặc thải bỏ sau khi chuyển đổi sang phao nhựa phù hợp với quy chuẩn địa phương. 

Các cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm phao nổi, kịp thời bảo hành, thay thế các phao bị lỗi theo đúng cam kết để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng

      Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển vật liệu nổi trong nuôi biển; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiến nghị thu hồi thông báo công bố hợp quy đối với những cơ sở sản xuất phao nổi dùng trong nuôi biển cung ứng sản phẩm có tỷ lệ kém chất lượng cao, tạo dư luận xấu trong dân, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước và chủ trương chuyển đổi vật liệu nổi thân thiện môi trường trong nuôi trồng thủy sản của tỉnh, thực hiện thông báo rộng rãi đến từng xã và người dân trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi tuân thủ quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương.

      Yêu cầu các cơ sở sản xuất, cung ứng vật liệu nổi tăng cường công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm đảm bảo chất lượng đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm phao nổi; kịp thời bảo hành, thay thế các phao bị lỗi theo đúng cam kết để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng vật liệu nổi, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của các cơ sở nuôi trồng thủy sản; chủ động nghiên cứu, sản xuất đa dạng mẫu mã, kích cỡ sản phẩm phao nhựa nổi, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất và các loại hình nuôi biển của Tỉnh; hoàn thiện thủ tục công bố hợp quy cho các sản phẩm phao nhựa cỡ lớn, có độ bền cao hơn phao xốp, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với hình thức nuôi biển bằng nhà bè, giàn bè; khuyến cáo, hướng dẫn cho cơ sở nuôi trồng thủy sản sử dụng phao theo đúng quy định, như: hàng cách hàng, phao cách phao, tải trọng...; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về kết quả cung ứng vật liệu nổi trên địa bàn tỉnh về Sở Nông nghiệp và PTNT./.

 

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 797
Đã truy cập: 3041351