Quảng Ninh có 04 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được công bố đủ điều kiện hoạt động năm 2023

27/04/2023 09:04

      Theo Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tình Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; tỉnh Quảng Ninh có 08 cảng cá được quy hoạch: 01 cảng loại I tại Cảng cái Rồng, 02 cảng cá loại II tại Cô Tô, Hòn Gai; 05 cảng cá loại III tại: Tiến Tới, Hải Hà, Cửa Sông Cái Mắt Tiên Yên, Bến Phúc Tiến Đầm Hà, Bến Mũi Ngọc Móng Cái, Cẩm Thủy Cẩm Phả, 09 khu neo đậu tránh trú bão  cấp tỉnh.

      Thực hiện Điều 86. Luật Thuỷ sản năm 2017 về Công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rà soát và báo cáo, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét công bố 04 khu neo đậu tại huyện Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả đủ điều kiện hoạt động năm 2023. Ngày 23/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1058/QĐ-BNN-TCTS công bố 76 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2023, trong đó tỉnh Quảng Ninh có 04 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được công bố đủ điều kiện hoạt động năm 2023 gồm: (1) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền tại phường Cẩm Thủy; địa chỉ: Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; (2). Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại huyện Vân Đồn, địa chỉ: Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (3). Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực Vụng Sú Thoi Dây; địa chỉ: Thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; (4). Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Tiến Tới; địa chỉ: Xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.           

 

Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá loại I tại Cái Rồng 

Khu neo đậu tránh trú bão tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà

Khu neo đậu tránh trú bão tại bến Phúc Tiến, huyện Đầm Hà

       Việc 04 khu neo đậu được công bố theo quy định đáp ứng nhu cầu neo đậu cơ bản tại các địa phương Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, Cẩm Phả. Tuy nhiên lượng tàu cá của tỉnh là rất lớn neo đậu tại các địa phương. Do vậy trong thời gian tới tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện 07/11 khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo điều kiện công bố theo quy định của Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn và đáp ứng nhu cầu neo đậu của ngư dân./.

Đinh Hữu Đạm - Chi cục Thủy sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 3090977