Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt trên 48.000 tấn bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2022

17/05/2023 09:40

      4 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt 48.256,7 tấn bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó nuôi trồng 24.044 tấn bằng 107,5% so với cùng kỳ và khai thác 24.212,7 tấn bằng 101,7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4/2023, tổng sản lượng thủy sản đạt 10.778 tấn, bằng 104,1% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch và đảm bảo chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng năm 2023.

      Diện tích nuôi trên địa bàn tỉnh đạt 32.092 ha; Số cơ sở nuôi trồng thuỷ sản 10.443 cơ sở; trong đó: Doanh nghiệp là 20 cơ sở, giảm 23 cơ sở so với cùng kỳ; Hợp tác xã 84 cơ sở, tăng 3 hợp tác xã so với cùng kỳ; hộ dân là 10.339, bằng cùng kỳ. Số cơ sở nuôi tôm 3.017, nuôi cá biển 691 nhuyễn thể 1.395 nuôi nước ngọt 5.086, đối tượng khác 180. Cơ sở kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học 22 cơ sở; đã cung ứng khoảng 30.000 tấn. Số cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống là 16 cơ sở, đã sản xuất, ương dưỡng tại chỗ khoảng 1.204 triệu giống thủy sản ra thị trường, giống tôm là 1.012 triệu con, giống cá biển là 3,2 triệu con, nhuyễn thể là 140 triệu con, cá nước ngọt là 16,8 triệu con và đối tượng nuôi khác là 32 triệu con. Cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng chủ lực: 465 cơ sở, tăng 102 cơ sở, bằng 22,97%.

      Trong tháng 4, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, thời điểm giao mùa, xuất hiện dịch bệnh thủy sản thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên và Móng Cái): Theo thống kê chưa đầy đủ, tại Quảng Yên xuất hiện dịch bệnh đốm trắng làm chết 85 vạn tôm nuôi/6.600m2; Móng Cái, Tiên Yên 86 hộ/54,6 ha nuôi tôm xuất hiện bệnh hoại tử gan tụy và đốm trắng làm chết tôm... Chi cục Thủy sản đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương thực hiện khoanh vùng, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân khử trùng ao nuôi theo quy định. 

Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân khử trùng ao nuôi bị bệnh tại Hải Hòa, Móng cái

      Đã có 16 cơ sở sản xuất vật liệu làm phao nổi được cấp giấy chứng nhận hợp quy, tăng 07 cơ sở so với cùng kỳ. Các địa phương đã tăng cường vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi theo quy định, lũy kế đến ngày 25/4/2023, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 2.103.818 quả phao xốp, đạt 56,2%. 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu thay thế HPDE

      Tổng số tàu cá trên địa bàn tỉnh đến 30/4/2023 là 6.005 tàu, trong đó: 1.433 tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m; 3.772 tàu cá có chiều dài từ 06m đến dưới 12m; 573 tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m và 227 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên (hoạt động tại vùng khơi). Chi cục Thủy sản đã thực hiện kiểm tra, gia hạn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật đối với 87 tàu cá; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho 70 tàu cá.

      4 tháng đầu năm 2023: (1) Thực hiện xác minh, giải quyết tàu cá mất tín hiệu ngoài khơi trên 10 ngày; hỗ trợ ngư dân thực hiện sửa chữa, khắc phục và kết nối lại các thiết bị hành trình bị hỏng hoặc quá hạn thuê bao; (2) Phối hợp với địa phương và thực hiện xã hội hóa nguồn lực thả 4,1 triệu con giống các loại tái tạo nguồn lợi thuỷ sản; (3) Tổ chức thực hiện 10 cuộc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đã phát hiện và xử phạt 61 trường hợp vi phạm với tổng số tiền thu phạt là: 665,5 triệu đồng; tiếp nhận 42 tin báo đường dây nóng; xử phạt 04 trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước 69,0 triệu đồng; tham gia 01 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 1 năm 2023 (06 ngày) do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức. 

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tàu cá vi phạm

      Tiếp tục phát huy hiệu quả của Tổ kiểm soát tại cảng Cái Rồng và từng bước triển khai hiệu quả các điểm kiểm soát tàu cá tại các địa phương theo Quyết định 1412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh: Tổng số lượt tàu cá cập, rời bến tại 09 điểm kiểm soát 4 tháng 2023 là 2.305 lượt tàu, trong đó: có 1.121 lượt cập, 1.184 lượt rời; tổng sản lượng thuỷ sản khai thác kê khai trên 2.830 tấn (chiếm 11,69% tổng sản lượng thuỷ sản biển là 24.212,7 tấn).

      Nhằm tiếp tục thực hiện đúng, đảm bảo các chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng năm 2023, trong tháng 5, Chi cục Thủy sản tiếp tục xác định triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu sản lượng tháng 5/2023 (ước đạt 11.856,4 tấn); (2) Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh; thực hiện giám sát và chuyển đổi vật liệu nổi theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát, quy hoạch diện tích phát triển thủy sản vào quy hoạch tỉnh; (3) Lĩnh vực khai thác và bảo vệ môi trường thủy sản: Tiếp tục triển khai Kế hoạch 227/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 đến năm 2025; Tiếp tục rà soát, tổng hợp cơ sở dữ liệu tàu cá; thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. (4) Tiếp tục hoàn thiện và triển khai các Đề án, dự án, chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2023./.

Nguyễn Thị Thu Hiền - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 232
Đã truy cập: 3091042