Nâng cao giá trị sản xuất lĩnh vực cây ăn quả

18/05/2023 15:02

      Diện tích cây ăn quả tỉnh Quảng Ninh khoảng 6.126,3 ha. Hàng năm, sản lượng cây ăn quả cho lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên thời gian gần đây, quả cây tại Quảng Ninh cũng như các địa phương khác trong khu vực giá bán thấp, lợi nhuận không cao, gây khó khăn cho người sản xuất.

      Phát triển các loại cây ăn quả là cơ hội khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh sẵn có về đất đai, khí hậu, người lao động. Việc phát triển này chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi các nông sản chiếm lĩnh được thị trường, có giá trị kinh tế cao. Do vậy, để phát triển cần gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Trong đó, với khâu chế chế biến nông sản, cần tăng cường thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chế biến lớn để người sản xuất được tiếp cận công nghệ chế biến hiện đại, giúp nâng cao chất lượng và tăng giá trị kinh tế của sản phẩm. Do đó, các địa phương cần thận trọng, phát triển, mở rộng diện tích theo quy hoạch, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả, bảo đảm sự phát triển bền vững

      1. Phát triển để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích

       Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, thực hiện các nội dung: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ về giống, thâm canh, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản chủ lực cây ăn quả của địa phương,….. Mặt khác, tích cực vận động nông dân liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp xây dựng và phát triển các vùng trồng cây ăn quả chuyên canh tập trung để có thể tạo lợi thế cạnh tranh và thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

      Việc xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cây ăn quả xuất khẩu và xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cũng được triển khai quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 16 mã số vùng trồng (02 mã số trồng ổi, 03 mã số trồng nhãn, 04 mã số trồng vải, 07 mã số trồng thanh long) tổng diện tích 1.058,9 ha. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã được cấp 07 mã số cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu với công suất đóng gói trung bình khoảng 400 tấn/ngày. 

Vườn nhãn thị xã Đông Triều

      Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng diện tích, sản lượng, việc sản xuất cây ăn quả của tỉnh đang đứng trước nhiều hạn chế, thách thức. Các giống cây địa phương vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu, tỷ lệ giống mới chọn tạo chưa cao. Nhiều giống đã thoái hóa, làm giảm sức cạnh tranh của nông sản. Tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật đang có nguy cơ gây nhiễm môi trường đất, nước.

      Với mục tiêu xây dựng các vùng trồng cây ăn quả bền vững, hiệu quả kinh tế cao, Chi cục tham mưu cho Sở cùng các địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định: (1) Quyết định 3934/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”; (2) Quyết định 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”; (3) Quyết định 3030/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện Chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2030”.

      Để đạt được mục tiêu trên, Chi cục triển khai thực hiện phối hợp với các địa phương tham mưu các nhiệm vụ như tiến hành rà soát, đánh giá tiềm năng và nhu cầu của các hộ gia đình có đất đai phù hợp với phát triển cây ăn quả đặc sản, phân vùng trồng các loại cây ăn quả để có điều kiện thâm canh tăng năng suất, quy mô đủ lớn cho công tác chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng theo yêu cầu của thị trường. Cùng với đó là áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như bón phân, cắt tỉa, tạo tán, đốn phục hồi... để thâm canh, tăng năng suất đối với những diện tích cây ăn quả đặc sản hiện có và những diện tích già cỗi, thoái hóa còn có khả năng khắc phục được. Đồng thời, tập trung trồng mới, mở rộng diện tích và trồng mới thay thế những diện tích già cỗi, thoái hóa không khắc phục được, nâng cao chất lượng các loại quả đặc sản đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ,…

      Hiện thực hóa mục tiêu này, trong thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm như sau:

      2. Các giải pháp đồng bộ để nâng cao chuỗi giá trị

      - Hình thành vùng trồng cây ăn quả chủ lực, trồng tập trung và rải vụ một số cây ăn quả theo hướng đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh kết hợp với việc đổi mới phương thức tiếp cận thị trường. Quan tâm đến cây ăn quả đặc sản nổi tiếng có lợi thế cạnh tranh ở từng địa phương; tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa lớn. Đồng thời, hình thành tổ chức liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả bền vững, có quy chế sản xuất theo quy trình  VietGAP, hữu cơ Organic.

      - Tập trung phân loại, xác định diện tích cây trồng có lợi thế theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển cây trồng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; vùng sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ. Thực hiện tốt việc chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả, đất có độ dốc quá lớn sang đất trồng các loại cây khác hiệu quả hơn.

      - Đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ và tiếp thị các sản phẩm cây ăn quả đặc sản thông qua hợp đồng tiêu thụ với các tổ chức, cá nhân, công ty có nhà máy chế biến quả, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất quả bền vững. Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm. 

Vườn ổi TP. Hạ Long

      - Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả trên địa bàn, hướng dẫn người dân mua giống tại các cơ sở đảm bảo chất lượng. Tăng cường hỗ trợ sản xuất giống tại chỗ, tiến hành bình tuyển cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, hướng dẫn xây dựng vườn ươm đủ tiêu chuẩn, có khả năng cung ứng giống.

      - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện, chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất.

      - Phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giúp nông dân cải thiện thu nhập, tăng giá trị trên đơn vị diện tích./.

Phạm Đức Thắng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 3096917