THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/06/2023 08:54

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Quy chế số 05-QC/TU) về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Quyết định số 630/QĐSNN&PTNT) ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Kế hoạch số 2628/KH-SNN&PTNT ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cụ thể như sau:

Chi tiết tại file đính kèm:

SNNPTNT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1170
Đã truy cập: 2893989