Triển khai thực hiện hiệu quả Luật tiếp cận thông tin

15/08/2023 10:08

       Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân. Nhu cầu thông tin của công dân đang ngày càng gia tăng, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc công khai và cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện

       

      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

      Xác định nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin là một trong những trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thuộc phạm vi lĩnh vực giao quản lý; ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cần thực hiện khi Luật có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2018) nhằm giúp công chức, viên chức, trên cơ sở đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thông tin đến đông đảo đến tầng lớp nhân dân góp phần đưa Luật vào cuộc sống một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Nội dung tuyên truyền làm nổi bật những quan điểm của Nhà nước để bảo đảm công dân được thực hiện đầy đủ quyền của mình trong lĩnh vực thông tin. Đấu tranh, chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí. Công tác triển khai, tuyên truyền được tiến hành rộng rãi, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

       Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp đầy đủ các thông tin theo đúng danh mục các thông tin phải công khai và danh mục các thông tin công khai có điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin (như luật, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, công tác cán bộ, công khai tài chính, ngân sách, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở....) dưới nhiều hình thức như niêm yết tại bảng thông báo, đăng tải trên trang thông tin điện tử, tại các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, trả lời kiến nghị cử tri...

      Phân công đầu mối thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cung cấp thông tin, hình thức, trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định. Bố trí bộ phận tiếp công dân và cán bộ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan. Các điều kiện phục vụ công tác tiếp cận thông tin của người dân được đảm bảo, trong đó thường xuyên rà soát kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

      Để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin qua trang thông tin điện tử; Sở được chú trọng kiện toàn Ban Biên tập để tham mưu vận hành, đôn đốc, chỉ đạo công tác truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật, khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh, kinh nghiệm sản xuất. Các thông tin thường xuyên được cập nhật, trên cổng thông tin điện tử còn được chuyên biệt hóa thành các chuyên mục như: báo cáo, tư vấn, hỏi đáp chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, quy hoạch, dịch vụ công, mô hình sản xuất... đảm bảo rõ ràng, đầy đủ, thuận tiện, dễ dàng tiếp cận.

      Việc cung cấp thông tin vừa đáp ứng nhu cầu tiếp cận, cập nhật thông tin của người dân, bên cạnh đó đặc biệt ưu tiên đối tượng người khuyết tật. Các phòng cung cấp thông tin được bố trí tầng 1 thuận tiện cho người khuyết tật đi lại, vận động, đồng thời có đầy đủ trang bị nghe nhìn để công khai các thông tin; đối với khuyết tật thị giác thì cán bộ, công chức sẽ cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn bằng lời nói; người khuyết tật thính giác thì cán bộ sẽ hướng dẫn trên máy tính, văn bản để người khuyết tật có thể tiếp cận.

      Ngoài ra, với đặc thù đối tượng cung cấp thông tin của ngành bao gồm  người dân ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân. Căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng đồng thời tập trung vào các quy định pháp luật về trách nhiệm bảo vệ rừng, biển đảo, tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, tài nguyên, khoáng sản và các lĩnh vực pháp luật khác gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân. Hoạt động cung cấp thông tin cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân được chú trọng thực hiện thông qua trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống. Các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an nhất là người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, cung cấp thông tin tại địa phương; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

      Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo sở, sự phối hợp triển khai đồng bộ giữa các phòng, đơn vị đã góp phần cho công tác triển khai Luật tiếp cận thông tin được diễn ra thuận lợi. Qua đó tạo điều kiện cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin đến công chức, viên chức người lao động, nhân dân và doanh nghiệp được hiệu quả. Việc cung cấp quyền tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp được triển khai kịp thời, sâu rộng./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 779
Đã truy cập: 3041333