Tham gia ý kiến về phương án phát triển nuôi trồng thủy sản biển thành phố Cẩm Phả

15/09/2023 15:42

      Ngày 14/9/2023, tại Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Cẩm Phả về việc tham gia ý kiến về phương án phát triển nuôi trồng thủy sản biển thành phố Cẩm Phả.

Quang cảnh buổi họp tham gia ý kiến về phương án phát triển nuôi trồng thủy sản biển thành phố Cẩm Phả

     Việc xây dựng phương án phát triển nuôi trồng thủy sản biển của thành phố Cẩm Phả nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 về việc Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh.

     Các nội dung chủ yếu trong phương án phát triển nuôi trồng thủy sản biển của thành phố Cẩm Phả gồm: (1) Đánh giá hiện trạng nuôi biển (hạ tầng dịch vụ hậu cần; chế biến và tiêu thụ thủy sản từ nuôi biển; hiện trạng tổ chức sản xuất; khoa học công nghệ, hệ thống chính sách và việc áp dụng trong nuôi biển, nhân lực); (2) Đánh giá tiềm năng nuôi biển trên các loại hình sinh thái (bãi triều, biển hở...) theo các vùng ranh giới dưới 3, từ 3 đến 6 hải lý, ngoài 6 hải lý theo từng xã, phường; (3) Phương án giao khu vực biển và phân vùng các khu nuôi trồng thủy sản phục vụ cho việc phân giao mặt nước biển cho các tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản; (4) Xây dựng hệ thống giải pháp phát triển nuôi biển đến năm 2045 (giải pháp về quy hoạch; tổ chức sản xuất, đầu tư hạ tầng, khoa học công nghệ, xúc tiến, thương mại, thị trường, chính sách, nguồn nhân lực…)./.

Vũ Duy Thắng - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 264
Đã truy cập: 3093120