Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các địa phương về kết quả triển khai và hướng dẫn lập Bản đồ quy hoạch, Phương án, Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản

27/09/2023 16:59

      Ngày 26/9, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc với các địa phương về kết quả triển khai và hướng dẫn lập Bản đồ quy hoạch, Phương án, Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản.

      Về tiến độ tích hợp quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển, đến nay 09/09 địa phương đã có văn bản tích hợp diện tích quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển với tổng diện tích là: 50.600 ha trong đó 23.210 ha trong 03 hải lý (chiếm 45,9%), 15.580 ha từ 03 đến 06 hải lý (chiếm 30,8%) và 11.780 ha ngoài 06 hải lý (chiếm 23,3%). 

Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các địa phương về kết quả triển khai và hướng dẫn lập Bản đồ quy hoạch, Phương án, Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản.

      Tiến độ lập bản đồ quy hoạch, phương án, đề án đã có 05/09 địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định 1664) và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã xây dựng phương án, đề án, sơ đồ nuôi trồng thủy sản trên biển để gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định liên ngành, làm cơ sở để UBND các địa phương phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện. 

Đại diện các địa phương phát biểu tại Hội nghị

      Trên cơ sở đánh giá tiến độ lập Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển của các địa phương, để đẩy nhanh tiến độ, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị hướng dẫn thống nhất các địa phương triển khai thực hiện lập bản đồ quy hoạch, phương án, đề án. Trong đó mục tiêu hướng tới là: Nhận diện tình hình, đưa ra các phương án giúp cơ quan quản lý Nhà nước có công cụ quản lý về quy hoạch và tổ chức, kêu gọi đầu tư để thực hiện phát triển thủy sản tại địa phương. Bám sát 02 mục tiêu chính đã đề ra trong Quy hoạch 80 “Phát triển thủy sản là ngành mũi nhọn trên cơ sở phát huy lợi thế biển, đảo; hoàn chỉnh hệ thống hậu cần nghề cá, nuôi biển, chế biến đồng bộ, hiện đại, xây dựng Quảng Ninh thành Trung tâm thủy sản miền Bắc” và Quyết định 1664 “Phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu; giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển; góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển đảo. Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm nuôi biển, gắn với trung tâm nghề cá lớn; trọng tâm phát triển nuôi biển ở các tỉnh gắn với bảo tồn biển và du lịch quốc gia. Hình thành các vùng nuôi biển xa bờ tại các tỉnh trọng điểm như Quảng Ninh,….

      Nội dung của Phương án (Đề án) gồm 06 phần: (1) Các yếu tố tác động đến nuôi biển bao gồm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường biển và các tiềm năng phát triển nuôi biển; (2) Hiện trạng nuôi biển tại địa phương giai đoạn 2020 -2023; (3) Phương án sử dụng khu vực biển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2030; (4) Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường; (5) Nguồn lực và thời gian triển khai thực hiện; (6) Kết luận và đề xuất. 

Đồng chí Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến, nêu khó khăn, vướng mắc và giải pháp để tiếp tục triển khai và hướng dẫn lập Bản đồ quy hoạch, Phương án, Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản. Để đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ Quy hoạch, phương án, đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các địa phương hoàn thiện quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đối với các dự án thu hút đầu tư rà soát kỹ về quy hoạch, hiện trạng, hướng dẫn thực hiện công tác tiền thẩm định. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp tích cực với các địa phương trong quá trình xây dựng Bản đồ quy hoạch và phương án, đề án; trong trường hợp cần thiết, đề nghị các địa phương đăng ký với Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ làm việc trực tiếp và triển khai đồng hành với địa phương./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 766
Đã truy cập: 3042463