Sinh hoạt tư tưởng chính trị “Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1693-30/10/20230)”

04/10/2023 11:40

       Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 19/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiện tỉnh, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023), trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023, Chi bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tư tưởng chính trị “Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1693-30/10/20230)”.

     

Quang cảnh buổi sinh hoạt

      Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Thực - Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên chi bộ. Với tinh thần để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cùng nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bất và bài học kinh nghiệm hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

      Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật báo cáo quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển theo đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận sôi nổi về truyền thống hào hùng, các mốc son lịch sử quan trọng và các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh; những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Quảng Ninh; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là dấu ấn, hình ảnh của Quảng Ninh ngày nay ”vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” như phát biểu của đồng chí Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ngày 06/4/2022. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng báo cáo quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm theo đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

      Qua nội dung sinh hoạt đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách của cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra. Đồng thời, đảng viên chi bộ thảo luận đề xuất các ý kiến, giải pháp để Chi bộ, đơn vị hoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

      Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Thực - Bí thư Chi bộ đã quán triệt, triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức - NLĐ trong đơn vị Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.  

Đồng chí Trần văn Thực - Bí thư Chi bộ quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Tỉnh

       Đồng chí yêu cầu đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Chỉ thị 08-CT/UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh trong đó thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; có ý thức, trách nhiệm trong xử lý công việc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; đẩy nhanh thời gian xử lý, giải quyết công việc. Đồng chí giao phòng Hành chính tổng hợp của Chi cục theo dõi, đôn đốc, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc triển khai Chỉ thị 08 của tỉnh./.

Nguyễn Thị Hằng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 781
Đã truy cập: 3042478