Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 05 - 11/10/2023)

05/10/2023 19:22

      Trong tuần, đầu tuần, nhiều mây, có mưa rào và dông, rải rác mưa vừa, đến mưa to. Từ giữa đến cuối tuần, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 - Cây lúa: Diện tích đã gieo cấy khoảng 22.422 ha.

 + Lúa mùa sớm: Diện tích khoảng: 250ha. Thu hoạch xong

 + Lúa mùa trung: Diện tích khoảng: 14.560 ha. GĐST: Ngậm sữa - chắc xanh - đỏ đuôi - chín.

 + Lúa mùa muộn: Diện tích khoảng: 7.612 ha. GĐST: Đòng già - trỗ.

 + Diện tích lúa đã trỗ khoảng: 17.000 ha.

 - Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng: Gieo/trồng - phát triển thân lá, củ, quả - thu hoạch.

 - Cây ngô: Ngô hè thu: Thu hoạch. Ngô đông: Làm đất - gieo trồng.

 - Cây lạc, tương: Củ già - thu hoạch.

 - Cây công nghiệp, cây ăn quả: giai đoạn phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch (Cây cam: Phát triển quả - quả già; Cây nhãn, vải:  Phát triển lộc; Cây thanh long: Phát triển thân cành - hoa - quả - thu hoạch. Cây na: vệ sinh vườn; Cây ổi: Phát triển thân lá - quả, thu hoạch,…).

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 665,5 ha, cụ thể:

 - Trên lúa mùa:  Diện tích nhiễm rầy nâu - RLT lứa 7: 67 ha (Trong đó, diện tích nhiễm còn lại là 67 ha) tại Hạ Long, Cẩm Phả, Ba Chẽ; Diện tích nhiễm rầy nâu - RLT lứa 8: 262,5 ha (Trong đó, diện tích nhiễm phát sinh là 262,5 ha) tại Đông Triều, Hạ Long, Uông Bí, Hải Hà, Vân Đồn; diện tích nhiễm sâu đục thân 2 chấm: 4 ha (Trong đó, diện tích nhiễm phát sinh là 4 ha) tại Hải Hà; diện tích nhiễm bệnh khô vằn: 256 ha (Trong đó, diện tích nhiễm còn lại là 208 ha, diện tích nhiễm phát sinh là 48 ha) tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu; diện tích nhiễm bệnh bạc lá: 20 ha (Trong đó, diện tích nhiễm phát sinh là 20 ha) tại Hạ Long; diện tích nhiễm bệnh đen lép hạt: 35 ha (Trong đó, diện tích nhiễm còn lại: 30 ha, diện tích nhiễm phát sinh là 5 ha) tại Hạ Long, Cẩm Phả; diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá: 5,5 ha (Trong đó, diện tích nhiễm phát sinh là 5,5 ha ) tại Bình Liêu. Ngoài ra, các đối tượng khác: sâu cuốn lá, chuột,... gây hại nhẹ.

 - Trên cây rau:  Diện tích nhiễm sâu tơ: 1,5 ha (Trong đó diện tích nhiễm phát sinh: 1,5 ha) tại Hải Hà. Các đối tượng: Sâu khoang, sâu đục quả, rệp muội, nhện, bọ trĩ, bệnh phấn trắng, bệnh gỉ sắt,bệnh thán thư,... gây hại nhẹ.

 - Trên cây chè: Diện tích nhiễm rầy xanh: 3 ha (Trong đó diện tích nhiễm còn lại là 3 ha) tại Hải Hà; các đối tượng: Bọ cánh tơ, rệp,... gây hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Diện tích nhiễm rệp sáp: 1ha (Trong đó diện tích nhiễm còn lại là 1 ha); Diện tích nhiễm bướm chích hút:3 ha (Trong đó diện tích nhiễm phát sinh là 3 ha); Diện tích nhiễm ruồi đục quả: 5 ha (Trong đó diện tích nhiễm phát sinh là 5 ha); Diện tích nhiễm bệnh muội đen: 02 ha (Trong đó, diện tích nhiễm còn lại là 02 ha) trên cây cam tại Vân Đồn.

 Các bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp... gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, sâu cuốn lá, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; Bọ trĩ, nhện đỏ, rệp sáp, bệnh thán thư,… gây hại nhẹ trên cây na;…

 - Ngoài ra, trên các cây trồng khác các sinh vật gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.  

Lúa mùa trung giai đoạn chắc xanh - chín

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 05 - 11/10/2023):

 - Trên lúa mùa: Sâu non sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở và gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng già - trỗ. Rầy lứa 8 tiếp tục nở và gây hại trên các trà lúa. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 8 dự kiến trưởng thành vũ hóa từ 6/10 trở đi, sâu non nở gây hại trên trà mùa muộn giai đoạn đòng già - trỗ. Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt tiếp tục phát sinh gây hại mạnh khi thời tiết nắng mưa xen kẽ. Bệnh đạo ôn, chuột, … tiếp tục gây hại.

 - Trên cây rau, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của nhện đỏ, rệp, sâu khoang, sâu tơ, bọ trĩ, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,... trên cây rau; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt, ... trên các loại hoa.

 - Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến bệnh thán thư, rệp, sâu đục gân lá, sâu cuốn lá, bọ xít... trên cây nhãn, vải; bệnh đốm trắng, bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, ruồi đục quả, bướm chích hút, bệnh loét, bệnh muội đen,…trên cây có múi (cam, quýt, bưởi,…); rệp sáp, nhện đỏ, bệnh chảy gôm, bệnh thủng lá, sâu đục ngọn,… trên cây đào; rệp sáp, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh thán thư,… trên cây na, …

 - Trên cây công nghiệp: Theo dõi diễn biến gây hại của bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thán thư, bệnh thối búp, bệnh phồng lá, sâu cuốn lá,… trên cây chè, trà hoa vàng; sâu cắn lá, bệnh thối thân, củ,… trên cây dong riềng.

 - Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu róm thông, sâu đục thân, ngọn trên cây lim, lát; sâu đo ăn lá, bệnh chết héo, bệnh phấn trắng trên cây keo, bệnh thán thư trên cây hồi, chấu chấu tre lưng vàng…

 - Trên cây ba kích: Theo dõi diễn biến gây hại của bọ trĩ, bệnh gỉ sắt, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán thư,… để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

  Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng

 Thời gian tới thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa vừa, mưa to và dông có thể chịu ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn để tránh gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Chủ động tập trung chăm sóc cho các cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận và các đối tượng sinh vật gây hại. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sinh vật hại để có biện pháp xử lý kịp thời.

 - Đối với cây lúa: Chăm sóc và bón phân để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Hướng dẫn nông dân thu hoạch các diện tích lúa mùa sớm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch, làm đất gieo trồng cây vụ đông theo đúng lịch thời vụ. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sinh vật hại để có biện pháp xử lý kịp thời theo Thông báo số 819/TT&BVTV ngày 27/9/2023 của Chi cục về việc phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ mùa 2023 từ nay đến cuối vụ; Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn để tránh gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng, chăm sóc và theo dõi phòng trừ sinh vật hại kịp thời để cây sinh trưởng phát triển tốt;

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả;

 - Đối với cây lâm nghiệp: Theo dõi, phòng trừ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp theo công văn số 370/TTBVTV-KT ngày 19/5/2023 của Chi cục về việc thông báo tình hình sinh vật gây hại trên cây lâm nghiệp và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

 - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng chống các sinh vật hại bảo vệ an toàn cho sản xuất ngay từ đầu vụ, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ./.

Lê Thị Thùy Dung - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 3096929