Học tập kinh nghiệm, thăm các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

25/10/2023 15:21

      Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 21/10/2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp và định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững; thăm các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Khương – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn.

     Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về khảo sát, học tập kinh nghiệm về phát triển Lâm nghiệp bền vững thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn học tập kinh nghiệm gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, UBND các địa phương Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái, Bình Liêu, Cẩm Phả, Vân Đồn, Đầm Hà, đại diện một số Công ty TNHH Lâm nghiệp và 02 Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp và định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững; thăm các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Khương – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn.

      Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 21/10/2023, Đoàn đã đi thăm quan và học tập kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp và định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững; thăm các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

       Theo chương trình, Đoàn công tác đã làm việc với các Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để nghiên cứu về: Phương pháp chuyển giao những tiến bộ khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm phát triển lâm nghiệp bền vững phù hợp với địa phương; Khảo sát, thăm mô hình, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các mô hình trồng cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ; Khảo sát, thăm mô hình, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa; Phương pháp hạch toán hiệu quả các mô hình đến khảo sát, học tập. 

Đoàn Công tác học tập và làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam 

Đoàn công tác tham quan Trung tâm nghiên cứu sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh – Quảng Nam 

Đoàn Công tác học tập và làm việc tại Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng

      Tại tỉnh Quảng Nam, trong 02 ngày từ ngày 18/10/2023 đến ngày 19/10/2023, Đoàn công tác làm việc với Chi cục Kiểm lâm để trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn, những chính sách hỗ trợ để khuyến khích tổ chức, hộ gia đình cá nhân phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, Quảng Nam là địa phương có phần lớn diện tích là đất lâm nghiệp (chiếm trên 70% diện tích tự nhiên của tỉnh), đa dạng về địa hình,… nên thành phần, chủng loại cây dược liệu tại khu vực này khá phong phú. Theo đánh giá của Viện Dược liệu (Bộ Y tế), tại Quảng Nam có trên 832 loài, 593 chi, 190 họ thực vật làm thuốc, trong đó có 36 loài cây thuốc hiện nằm trong “Sách đỏ Việt Nam”. Những loại dược liệu quý được phát hiện như: Sâm Ngọc Linh, Ngũ vị tử, Ba kích, Đảng sâm, Giảo cổ lam, Sa nhân, Hoàng đắng, Cẩu tích, Lan kim tuyến, Đại hồi, Màng tang... trong đó Quảng Nam xác định đẩy mạnh việc trồng cây sâm Ngọc Linh nói riêng và các cây dược liệu nói chung tại các huyện trung du, miền núi... là hướng ưu tiên để phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo.

      Theo số liệu điều tra khảo sát ban đầu cho thấy, tổng diện tích cây dược liệu trên toàn tỉnh là 7.311,3 ha, phân bố ở hầu hết các huyện. Trong đó, tiểu vùng núi cao có diện tích là 6.632,8 ha, chiếm tỷ lệ 90,8%; tiểu vùng Trung du diện tích 541,5 ha, chiếm tỷ lệ 7,5% và tiểu vùng Đồng bằng có diện tích 137 ha, chiếm tỷ lệ 1,7%. Qua số liệu về hiện trạng dược liệu trên cho thấy cây dược liệu được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện thuộc tiểu vùng núi cao, một số ít diện tích phân bố tiểu vùng trung du và vùng đồng bằng; trong đó có 9 loài chính có diện tích lớn như: Ba kích, Sa nhân, Đẳng sâm, Giảo cổ lam, Sâm Ngọc Linh, Quế, Gừng, Nghệ, Đinh lăng và một số loài cây dược liệu khác.

      Trong khuôn khổ chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm, Đoàn công tác đã đến làm việc thăm quan Công ty TNHH Sâm Sâm Quảng Nam, là công ty đi đầu trong các khâu liên kết từ nguồn nguyên liệu đến chế biến, hoàn thiện các sản phầm của Sâm Ngọc Linh (chủ yếu sản phẩm chức năng). 

Khu trưng bày giới thiệu sản phảm Sâm Ngọc Linh – Quảng Nam

      Tại Thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác làm việc với Chi cục Kiểm lâm trong ngày 20/10/2023 để trao đổi kinh nghiệm thực hiện quản lý nhà nước về phát triển lâm nghiệp bền vững và những chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát triển rừng cây gỗ lớn, cây bản địa. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể năm 2023: Trồng rừng sản xuất tập trung đạt 4161,444 ha (thấp hơn so với mục tiêu bình quân 1800 ha/năm), trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn đạt 361,6 ha. Trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đạt 307, 994 ha (thấp hơn mục tiêu bình quân 140 ha/năm). Diện tích rừng tự nhiên nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh: 419,537 ha. Sản lượng gỗ khi thác từ rừng trồng 345,150 m3 (cao hơn  mục tiêu 60.000 m3). Thu dịch vụ môi trường rừng năm dân qua các năm, diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC 217,23 ha.

      Để khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2030 theo đó thành phố hỗ trợ bổ sung 04 triệu đồng/ha cho các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo điểm a Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tường Chính phủ (tổng mức hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng là 12 triệu đồng/ha khi trồng các loài cây gỗ lớn); hỗ trợ 08 triệu đồng/ha để chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn. 

Mô hình trồng rừng gỗ lớn ( Cây Giổi xanh) của gia đình Ông Nguyễn Hữu Hoàng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang 

Mô hình trồng rừng gỗ lớn (Cây Lim xanh) của gia đình Ông Nguyễn Hữu Hoàng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

      Đoàn công tác đã đi thăm mô hình trồng rừng gỗ lớn của Gia đình Ông Nguyễn Hữu hoàng, xã Hòa Liên và Ông Nguyễn Văn Chương xã Hòa Ninh huyện Hòa Vang, thành Phố Đà Nẵng. Tại mô hình trồng rừng gỗ lớn xã Hòa Liên, ông Hoàng chia sẻ, từ khi Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành ông mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh gỗ nhỏ sang trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, đến nay gia đình ông đã trồng được khoảng 55.000 cây lát hoa, 45.000 cây Giổi xanh, 65.000 cây sưa đỏ, 5.000 cây gỗ hương đỏ, 14.5000 cây cà te, 2.500 cây chò, 4.000 cây lim... trong tổng diện tích khoảng 75,9 ha tại tiểu khu 22 xã Hòa Liên. Theo ông Hoàng, đây đều là những loại cây gỗ quý, có giá trị kinh tế cao và việc trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, bởi phần rễ cây gỗ lớn sẽ đâm sâu vào lòng đất, tạo liên kết thảm thực vật, bảo vệ môi trường sinh thái và không gây sạt lở đất đá mỗi khi bão lũ. Tuy nhiên, người trồng rừng gỗ lớn phải đợi thời gian rất dài, thậm chí từ 20-30 năm mới có thể thu lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời nguồn vốn đầu tư lớn, tỷ lệ hao hụt cao. 

Khu nuôi cấy mô giống Sâm Ngọc Linh tại Công ty TNHH Sâm Sâm – Thành phố Đà Nẵng 

      Sau chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị, Đoàn công tác sẽ xây dựng báo cáo kết quả chuyến đi, tham mưu đề xuất các nội dung, giải pháp nhằm phát triển cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ, các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa, những tiến bộ khoa học kĩ thuật phù hợp trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới./.

Đặng Xuân Quý, Tô Thị Huyền - CCKL


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 3096972