Triển khai Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 29/10/2023

03/11/2023 08:45

      Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có yêu cầu: Trưởng các Phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị chỉ đạo của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 (có Quyết định kèm theo).

      Chi tiết tại file đính kèm: 

 

Tệp đính kèm

Kim Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 3096897