Thông tin cần biết về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam sắp có hiệu lực

15/11/2023 14:09

       Ngày 24/10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 

Ảnh minh họa

 1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam, phụ lục I kèm theo thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT gồm:

 a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

 - Thuốc trừ sâu: 712 hoạt chất với 1725 tên thương phẩm

 - Thuốc trừ bệnh: 683 hoạt chất với 1561 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ cỏ: 260 hoạt chất với 791 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ chuột: 08 hoạt chất với 43 tên thương phẩm.

 - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 60 hoạt chất với 178 tên thương phẩm.

 - Chất dẫn dụ côn trùng: 08 hoạt chất với 08 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

 - Chất hỗ trợ (chất trải): 05 hoạt chất với 06 tên thương phẩm.

 b) Thuốc trừ mối: 16 hoạt chất với 23 tên thương phẩm.

 c) Thuốc bảo quản lâm sản: 07 hoạt chất với 08 tên thương phẩm

 d) Thuốc khử trùng kho: 03 hoạt chất với 09 tên thương phẩm

 đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

 - Thuốc trừ bệnh: 02 hoạt chất với 02 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

 - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

 e) Thuốc xử lý hạt giống:

 - Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 12 tên thương phẩm.

 g) Thuốc bảo quản lâm sản sau thu hoạch

 - 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

 2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, phụ lục II kèm theo thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT gồm:

 a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất

 b) Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất

 c) Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất

 d) Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất

 So với thông tư 19/2022/BNNPTNT, thông tư 09/2023/BNNPTNT (mới) tăng thêm 69 hoạt chất và 163 loại thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam, chủ yếu nằm trong nhóm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ.Thông tư 09/2023 vẫn giữ nguyên 31 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam, bao gồm các hoạt chất: 2.4.5 T, Captan, Captafol, Methamidophos, Aldrin, Carbofuran, Chlordane, Methyl Parathion, Parathion Ethyl, BHC, Lindane...

 Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT này sẽ có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2023 và thay thế Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam./.

Vi Thị Hằng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 544
Đã truy cập: 3048334