Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển tại vùng biển giáp ranh tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng

21/11/2023 15:20

      Căn cứ Kế hoạch số 1964/KH-SNNPTNT ngày 12/5/2023 liên Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Quảng Ninh – Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng khai thác và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU) giai đoạn 2023-2025; Thực hiện Kế hoạch số 930/KH-CCTS ngày 13/9/2023 của Chi cục Thủy sản về việc Phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2023, Chi cục Thủy sản tổ chức đợt tuần tra kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản trên biển vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

      Các lực lượng tham gia Đoàn gồm: Chi cục Thủy sản Quảng Ninh, Chi cục Thủy sản Hải Phòng, Chi cục Kiểm ngư vùng I, Chi cục Thủy sản Ninh Bình, Chi cục Thủy sản Nam Định, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, Công an tỉnh và Biên phòng tỉnh với tổng 101 lượt người và 02 tàu công vụ/cuộc. Đối tượng, phạm vi kiểm tra là các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên vùng biển Quảng Ninh và vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh - thành phố Hải Phòng. Đoàn đã thực hiện 04 cuộc tuần tra trong 28 ngày (07 ngày/cuộc) trên biển. 

Đoàn liên ngành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển

      Trong thời gian tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển Đoàn liên ngành đã thực hiện kiểm tra, tiếp xúc, tuyên truyền trực tiếp cho 92 chủ tàu cá cùng thuyền viên đi trên tàu cá về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); các quy định về nghề cấm, ngư cụ cấm (xung điện, te xiệp, cào khung sắt…) và vùng cấm trong khai thác thủy sản; các quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển, phòng chống cháy nổ trên tàu cá, các điểm tránh trú bão đảm bảo an toàn người và phương tiện để tránh trú khi có bão, kẻ vẽ biển số, đánh dấu nhận biết tàu cá, treo Quốc kỳ, trình tự thủ tục cải hoán, đăng ký … theo quy định của pháp luật. Phát cờ tổ quốc, sổ tay, tờ rơi về an toàn phòng cháy chữa cháy trên tàu cá, sổ tay về các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU và văn bản liên quan đến hoạt động quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng, những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần nghi nhớ cho 92 chủ tàu. Phát hiện 03 tàu cá không đăng ký tàu cá đang hành trình trên biển Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính chuyển hồ sơ vụ việc về Thanh tra sở Nông nghiệp và PTNT để xử phạt theo quy định. 

Đoàn liên ngành kiểm tra 

Đoàn liên ngành tuyên truyên cho ngư dân 

Đoàn liên ngành phát cờ, sổ tay, tờ rơi về khai thác và BVNL

      Trong thời gian Đoàn liên ngành hoạt động trên biển thời tiết biển không thuận lợi do đó hoạt động của Đoàn liên ngành có sự thay đổi lịch trình không như Kế hoạch xây dựng ban đầu; chuyến biển ngắn ngày, tuyến lộng giáp ranh giữa Quảng Ninh – Hải Phòng số lượng tàu thuyền hoạt động ít nên số tàu cá kiểm tra không được nhiều. Số các tàu cá có chiều từ 15 m trở lên qua kiểm tra, tiếp xúc chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản. 

Đồng chí Chi cục Trưởng, Chi cục Thủy sản Quảng Ninh tổng kết, đánh giá đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát

      Sau kết quả của đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển tại vùng biển giáp ranh tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ninh tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh: Một là, cần tăng cường công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh để nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản trên các vùng biển theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Hai là, các lực lượng cần tiếp tục tuyên truyền, động viên ngư dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chung tay tháo gỡ “Thẻ vàng”./.

Lê Kỳ Đoàn - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 677
Đã truy cập: 3048467