Tiêu đề Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Khoa học công nghệ - Lĩnh vực nông nghiệp
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nƣớc về khuyến nông tỉnh trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông cấp tỉnh tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần: + Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí. Số lượng : Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày.

 đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 581
Đã truy cập: 2112574