Trang chủ Danh sách tàu cá trên 20CV
KẾT QUẢ CHUYẾN TUẦN TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN BIỂN (TỪ NGÀY 21/2/2023 - 02/03/2023)
15/03/2023 14: 13:00
Báo cáo số 208/BC-CCTS ngày 09/03/2023 của Chi cục Thủy sản về Kết quả chuyến tuần tra, kiểm tra,...
Kế hoạch thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU gắn với công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/03/2023 08: 51:00
Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành...
Quảng Ninh tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
17/02/2023 09: 22:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai...
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tàu cá và khai thác hải sản tại tỉnh Quảng Ninh
16/01/2023 08: 18:00
Triển khai Kế hoạch số 301/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản...
Danh sách tàu cá trên 20CV đến tháng tháng 02/2019 - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh quản lý
12/03/2019 13: 47:00
Danh sách tàu cá trên 20CV đến tháng tháng 01/2019 - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh quản lý
31/01/2019 08: 45:00
Danh sách tàu cá trên 20CV do Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh quản lý
08/01/2019 10: 53:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 430
Đã truy cập: 2503552