Trang chủ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch & VSMT Nông thôn
Số 2641/KH-NN&PTNT ngày 24/8/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2017 tại tỉnh Quảng Ninh
25/08/2016 15: 00:00
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch & VSMT Nông thôn dựa trên kết quả (PforR) tỉnh Quảng Ninh năm 2015
20/01/2016 11: 00:00
Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ninh dựa trên kết quả đầu ra năm 2015
26/05/2015 14: 00:00
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả (PforR) tỉnh Quảng Ninh năm 2014
16/01/2015 15: 00:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu thầu các dự án cấp nước năm 2014, thuộc chương trình nước sạch và VSMTNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn WB
24/09/2014 16: 00:00
Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ninh dựa trên kết quả đầu ra năm 2014
30/06/2014 11: 00:00
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại 08 tỉnh đồng bằng Sông Hồng, vay vốn Ngân hàng Thế giới của tỉnh Quảng Ninh năm 2013
11/04/2014 18: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 404
Đã truy cập: 3095608