Trang chủ Văn bản điều hành (Chỉ đạo nội bộ)
Số 550/TB-SNN&PTNT ngày 27/02/2017 Thông báo phân công lịch trực những ngày nghỉ, ngày lễ của Lãnh đạo và cán bộ Sở Nông nghiệp & PTNT tháng 3/2017
27/02/2017 11: 00:00
Số 427/TB-SNN&PTNT ngày 17/02/2017 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2017
17/02/2017 14: 00:00
Số 3799/TB-SNN&PTNTT ngày 14/11/2016 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016
14/11/2016 13: 00:00
Số 3246/TB-SNN&PTNT ngày 10/10/2016 Thông báo ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Hữu Giang, giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016
10/10/2016 15: 00:00
Công điện số 02/CĐ-NN&PTNT ngày 27/7/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Về chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 01
27/07/2016 10: 00:00
Số 2256/TB-SNN&PTNT ngày 25/7/2016 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
25/07/2016 14: 00:00
Thông báo số 489/TB-SNN&PTNT-VP ngày 04/3/2016 Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2016
07/03/2016 13: 35:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1491
Đã truy cập: 2180136