Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 3314/BC-SNN&PTNT ngày 10/10/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017
11/10/2017 10: 00:00
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa...
Số 3160/BC-SNN&PTNT ngày 27/9/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 9/2017 và Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2017
28/09/2017 14: 00:00
Số 19/BC-BCĐPCTT&TKCN ngày 26/9/2017 Báo cáo tổng hợp về diễn biến áp thấp nhiệt đới và công tác triển khai ứng phó
26/09/2017 20: 15:00
Số 2722/BC-SNN&PTNT ngày18/08/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2614/BC-SNN&PTNT ngày 11/08/2017 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng NinhNội dung chi tiết:
23/08/2017 11: 00:00
Số 2756/BC-SNN&PTNT ngày 21/08/2017 Báo cáo công tác an toàn thực phẩm tháng 8/2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2752/BC-SNN&PTNT ngày 21/08/2017 Báo cáo kết quả công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ ngày 05/8/2017 đến ngày 18/8/2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2708/BC-SNN&PTNT ngày 17/08/2017 Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường và ATTP trong khai thác, NTTS tháng 8/2017 kế hoạch trọng tâm tháng 9/2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2701/BC-SNN&PTNT ngày 17/08/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, giám sát và Phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2666/BC-SNN&PTNT ngày 15/08/2017 Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
23/08/2017 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 431
Đã truy cập: 1815049