Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 2474/BC-SNN&PTNT ngày 31/07/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 7/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2017
02/08/2017 15: 00:00
Số 2479/BC-SNN&PTNT ngày 31/07/2017 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chinh sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
01/08/2017 15: 00:00
Số 2432/BC-SNN&PTNT ngày 27/7/2017 Báo cáo kết quả phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2017 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức Chính trị - xã hội Tỉnh
27/07/2017 15: 45:00
Số 2423/BC-SNN&PTNT-TTr ngày 27/07/2017 báo cáo tình hình kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất
27/07/2017 15: 00:00
Sô 2389/SNN&PTNT ngày 25/7/2017 Báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 6 tháng đầu năm 2017
26/07/2017 10: 00:00
Số 2352/BC-SNN&PTNT ngày 21/07/2017 Báo cáo công tác ATTP tháng 7/2017
22/07/2017 10: 00:00
Số 2333/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/07/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017
21/07/2017 11: 00:00
Số 2143/BC-SNN&PTNT ngày 05/07/2017 Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
06/07/2017 15: 00:00
Số 2115/BC-SNN&PTNT ngày 03/07/2017 Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra năm 2010
05/07/2017 09: 00:00
Số 2116/BC-SNN&PTNT ngày 03/7/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh Dại và Lở mồm long móng gia súc
04/07/2017 09: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 375
Đã truy cập: 1814993