Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 2722/BC-SNN&PTNT ngày18/08/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2614/BC-SNN&PTNT ngày 11/08/2017 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng NinhNội dung chi tiết:
23/08/2017 11: 00:00
Số 2756/BC-SNN&PTNT ngày 21/08/2017 Báo cáo công tác an toàn thực phẩm tháng 8/2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2752/BC-SNN&PTNT ngày 21/08/2017 Báo cáo kết quả công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ ngày 05/8/2017 đến ngày 18/8/2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2708/BC-SNN&PTNT ngày 17/08/2017 Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường và ATTP trong khai thác, NTTS tháng 8/2017 kế hoạch trọng tâm tháng 9/2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2701/BC-SNN&PTNT ngày 17/08/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, giám sát và Phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2017
23/08/2017 11: 00:00
Số 2666/BC-SNN&PTNT ngày 15/08/2017 Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
23/08/2017 11: 00:00
Số 2474/BC-SNN&PTNT ngày 31/07/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 7/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2017
02/08/2017 15: 00:00
Số 2479/BC-SNN&PTNT ngày 31/07/2017 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chinh sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
01/08/2017 15: 00:00
Số 2432/BC-SNN&PTNT ngày 27/7/2017 Báo cáo kết quả phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2017 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức Chính trị - xã hội Tỉnh
27/07/2017 15: 45:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 836
Đã truy cập: 2108398