Tiêu đề Thủ tục Công nhận làng nghề
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề trình UBND cấp tỉnh tại Hành chính công tỉnh.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ra quyết định và cấp bằng công nhận làng nghề.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn.

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Văn bản bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện phối hợp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn)

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thủ tục hành chính: Bằng công nhận, Quyết định hành chính

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2018/NĐ-CP.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

- Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 990
Đã truy cập: 3049796