Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Chính phủ
35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp Chính phủ
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Chính phủ
06/2019/QĐ-TTg 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Thủ tướng Chính phủ
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Chính phủ
01/2019/TT-BNNPTNT 18/01/2019 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Chính phủ
14/2017/TT-BNNPTNT 05/07/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12/2017/TT-BNNPTNT 07/06/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2017/TT-BNNPTNT 28/03/2017 Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh” Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
06/2017/TT-BNNPTNT 08/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017 an hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2017/TT-BNNPTNT 16/01/2017 Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
2395/2016/QĐ-UBND 29/07/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 1066/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
11/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/2016/TT-BNNPTNT 10/05/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/2016/TT-BNNPTNT 21/04/2016 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
02/2016/TT-BNNPTNT 22/02/2016 Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2016/TT-BNNPTNT 15/02/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
66/2015/QĐ-TTg 25/12/2015 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ
48/2015/TT-BNNPTNT 16/12/2015 Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
63/2015/QĐ-TTg 10/12/2015 Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất Thủ tướng Chính phủ
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44/2015/TT-BNNPTNT 23/11/2015 Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 23/11/2015 Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015 Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 Thủ tướng Chính phủ
42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41/2015/TT-BNNPTNT 27/10/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai” Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
40/2015/TT-BNNPTNT 21/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39/2015/TT-BNNPTNT 20/10/2015 Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 552
Đã truy cập: 931637