Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Lĩnh vực Thủy sản
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoặc sản xuất có gắn với sơ chế nông sản Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoặc sản xuất có gắn với sơ chế nông sản Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoặc sản xuất có gắn với sơ chế nông sản Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Cấp Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Lĩnh vực Thủy lợi
Thủ tục cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Lĩnh vực Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Lĩnh vực Thủy lợi
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Lĩnh vực Thủy sản
Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sở danh bạ thuyền viên Lĩnh vực Thủy sản
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5508
Đã truy cập: 48912032.