Trang chủ Thông tin - Giá cả
Báo cáo số 3697/BC-STC Giá cả thị trường tuần 1 tháng 8/2017
08/08/2017 17: 00:00
BC số 3608/BC-STC Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7/2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
04/08/2017 16: 00:00
BC số 3559/BC-STC Tình hình giá cả thị trường tuần 4 từ ngày 21/7/2017 đến ngày 28/7/2017 và giá một số sản phẩm của các địa phương bán tại các điểm phục vụ khách du lịch
02/08/2017 12: 00:00
Báo cáo số 3414/BC-STC Giá cả thị trường tuần 3
25/07/2017 15: 00:00
(Từ ngày 14/7/2017 đến ngày 21/7/2017)
Báo cáo số 3297/BC-STC Giá cả thị trường tuần 02
25/07/2017 14: 00:00
Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017
BC số 3082/BC-STC Giá cả thị trường 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
18/07/2017 16: 00:00
BC số 3084/BC-STC Giá cả thị trường tháng 6/2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2017
18/07/2017 16: 00:00
BC Tuần số 2737/BC-STC Tình hình giá bán lẻ thị trường tự do tại địa bàn TP Hạ Long (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)
18/07/2017 14: 00:00
BC Tuần số 2911/BC-STC Tình hình giá bán lẻ thị trường tự do tại địa bàn TP Hạ Long (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
18/07/2017 14: 00:00
BC Tuần số 3081/BC-STC Tình hình giá bán lẻ thị trường tự do tại địa bàn TP Hạ Long (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)
18/07/2017 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 984
Đã truy cập: 745524