Trang chủ Lấy ý kiến xây dưng Văn bản Quy phạm pháp luật
V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19/08/2019 09: 33:00
Tờ trình số 3912 ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh V/v quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN
11/06/2018 14: 23:00
Công văn số 1470/STC-QLNS10 ngày 16/4/2018 của Sở Tài chính V/v tham gia ý kiến dự thảo NQ của HĐND tỉnh quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý
17/04/2018 08: 52:00
Một số điểm mới trong Luật quản lý nợ công (sửa đổi)
01/04/2018 11: 01:00
Công văn 2093/STC-TCHCSN1 V.v đề nghị tham gia dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh
23/05/2017 16: 00:00
V/v phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định tại các doanh nghiệp
20/01/2017 17: 00:00
CV số 3906/STC-QLGTS, ngày 14/10/2016. V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND quy định thu phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí
27/10/2016 16: 00:00
Các Văn bản liên quan đến Dự toán Ngân sách giai đoạn 2017-2020
22/10/2016 10: 00:00
Công văn số 3792/STC-QLGTS Vv đề nghị phối hợp xây dựng quy định thu phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Luật phí lệ phí
11/10/2016 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 1841339