Trang chủ Chỉ đạo nghiệp vụ
Hướng dẫn xử lý đối với các dự án hoàn thành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định nhưng sau đó dự án được các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có KL, kiến nghị giảm trừ
07/06/2022 10: 40:43
Công văn số 2831/STC-TCHCSN ngày 01/6/2022 về việc tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết
04/06/2022 09: 54:27
Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay nhạ Bu Ly nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
04/06/2022 09: 51:15
V/v đăng tải Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh
10/05/2022 11: 17:31
Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
22/04/2022 16: 42:16
V/v công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đến 31/3/2022 trên địa bàn tỉnh
21/04/2022 09: 48:50
V.v tham gia ý kiến đối với dự thảo tờ trình và Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
18/03/2022 16: 39:39
Tình hình xử lý tài sản công tháng 2 năm 2022
22/02/2022 17: 07:00
V.v đăng tải Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
11/02/2022 15: 56:56
Biểu của báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021
25/01/2022 10: 11:16
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 459
Đã truy cập: 1350333