Trang chủ Chỉ đạo nghiệp vụ
Về việc đăng tải lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ.
28/02/2024 11: 00:12
Thômng báo đấu giá tài sản Số 06 ngày 08/01/2024
28/01/2024 16: 34:33
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
04/01/2024 17: 33:36
Quyết định số 6596/QĐ-STC ngày 14/12/2023 của Sở Tài chính V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị tư vấn rà xoát xác đính P/á giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ....
22/12/2023 16: 40:06
V/v hướng dẫn đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử về tài sản công
22/11/2023 09: 49:49
Đăng tải Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Bảng giá tính Thuế tài nguyên đất đối với các loại tài nguyên khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
09/11/2023 06: 31:33
Về việc đăng Dự thảo tờ trình UBND tỉnh về ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Qiuảng Ninh năm 2024
08/11/2023 08: 22:00
Về tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn việc thực hiện mua sắm tài sản công hàng năm tại cơ quan, đơn vj trên địa bàn tỉnh...
17/10/2023 23: 15:09
Về việc Công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán DAHT đến hết Quý III/2023
06/10/2023 16: 44:24
Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
27/09/2023 10: 37:29
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 118
Đã truy cập: 1806294