Trang chủ Chỉ đạo nghiệp vụ
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024
30/08/2021 13: 28:00
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm...
Về việc thông báo bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
25/08/2021 08: 45:42
Thông tư mới Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
18/08/2021 08: 09:23
V.v công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành Quý II/2021 trên địa bàn tỉnh
05/08/2021 16: 31:27
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ về nguồn gốc vật liệu là đất, cát, đá, sỏi... sử dụng san lấp mặt bằng và để thi công trình sử dụng nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh.
20/07/2021 08: 18:23
V.v tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo QĐ của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng sửa chữa các dự án, công trình, các nhiệm vụ sử dụng nguồn chi thường xuyên NS cấp tỉnh
16/07/2021 16: 49:37
Sở Tài chính hướng dẫn công tác thanh lý xe ô tô công
23/06/2021 11: 31:39
Phụ lục của Công văn số 3275/STC-TCDN ngày 11/6/2021 V.v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm của DN do nhà nước nắm giữ 100% vvoons điều lệ
15/06/2021 15: 36:00
Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
15/06/2021 12: 16:50
Triển khai nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh
15/06/2021 08: 59:47
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 153
Đã truy cập: 1092858