Trang chủ Chỉ đạo nghiệp vụ
Về việc hướng dẫn lập hồ sơ trình phê duyệt cơ sở nhà đất sau khi phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dược duyệt
25/09/2023 20: 26:00
Đăng tải Dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi đối với 01 số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư...
08/09/2023 20: 53:05
Đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử
14/03/2023 22: 45:55
Về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo văn bản QPPL tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua NQ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
12/03/2023 15: 09:36
Thông báo công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh
08/02/2023 10: 19:14
V/v đăng tải lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (lần 2)
01/02/2023 11: 02:15
Công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán dự án hoàn thành đến 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh
18/01/2023 15: 54:28
Sở Tài chính triển khai thực hiện quy định về tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
15/12/2022 13: 37:02
Công bố Kết quả xếp loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
13/12/2022 09: 50:56
V/v đăng tải lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26/11/2022 09: 56:43
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 723
Đã truy cập: 1683572