Trang chủ Chỉ đạo nghiệp vụ
Phụ lục của Công văn số 3275/STC-TCDN ngày 11/6/2021 V.v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm của DN do nhà nước nắm giữ 100% vvoons điều lệ
15/06/2021 15: 36:00
Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
15/06/2021 12: 16:50
Triển khai nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh
15/06/2021 08: 59:47
V/v phúc đáp Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm
14/06/2021 14: 04:32
Quy định về trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
21/05/2021 10: 33:37
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính trong tháng 5/2021
21/05/2021 10: 24:00
Sở Tài chính kiểm tra công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
26/04/2021 10: 35:30
Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Cô Tô
26/04/2021 07: 26:00
Sở Tài chính triển khai thực hiện quy định về tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.
20/04/2021 08: 54:00
Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03/2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2021
01/04/2021 15: 11:56
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 545
Đã truy cập: 987223