Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 03 tháng năm 2020
22/04/2020 09: 39:00
Quyết định số 1460/QĐ-STC ngày 08/04/2020 V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Tài chính
08/04/2020 20: 43:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 12 tháng năm 2019
05/02/2020 10: 02:27
Quyết định số 151/QĐ-STC ngày 14/01/2020 V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính
15/01/2020 13: 48:09
Quyết định số 6035/QĐ-STC ngày 31/12/2019 V/v công bố công khai dự toán ngân sách của Sở Tài chính năm 2020
31/12/2019 13: 36:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
02/12/2019 08: 43:00
Thông báo số 4438/TB-STC ngày 11/10/2019 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 9 tháng năm 2019
11/10/2019 08: 27:00
Thông báo số 2770/TB -STC ngày 08/7/2019 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng năm 2019
08/07/2019 10: 58:00
Thông báo số 1295/TB-STC ngày 09/4/2019 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 3 tháng năm 2019
10/04/2019 08: 03:00
Thông báo số 176/TB-STC ngày 14/01/2019 Vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh đến 31/12/2018
14/01/2019 13: 35:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 683
Đã truy cập: 1098559