Trang chủ Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Công khai dự toán NSNN năm 2024 và quyết toán NSNN năm 2022
30/12/2023 09: 36:00
Công khai dự toán NSNN năm 2024 và quyết toán NSNN năm 2022
Công khai dự toán NSNN năm 2023 và Quyết toán NSĐP năm 2021
06/01/2023 13: 59:00
Công khai dự toán NSNN năm 2023 và Quyết toán NSĐP năm 2021
Báo cáo ngân sách dành cho công dân 2023
16/12/2022 10: 56:00
Báo cáo ngân sách dành cho công dân 2023
Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 về việc công khai dự toán NS năm 2022 và quyết toán NS năm 2020
06/01/2022 10: 11:00
Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2022 dành cho nhân dân
13/12/2021 11: 24:00
Quyết định v.v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách
18/01/2021 15: 26:00
Báo cáo nhân dân năm 2021
11/01/2021 08: 30:00
Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh V/v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
24/12/2019 10: 18:00
Quyết định 5602/QĐ-UBND V/v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toàn thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
28/12/2018 08: 25:00
Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh V/v công bố công khai số liệu Dự toán NSNN năm 2018
05/02/2018 11: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 138
Đã truy cập: 1841462