Trang chủ Tài liệu công khai khác
Công khai bảng thống kê các đơn vị có quan hệ với Ngân sách ngừng hoạt động năm 2017
07/07/2023 15: 00:43
Báo cáo tài chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021
24/11/2022 14: 12:00
Báo cáo tài chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán NSĐP 2020
15/03/2022 14: 10:00
Báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán NSĐP 2020
BỘI CHI, PHƯƠNG ÁN VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
27/01/2022 14: 30:00
Quyết định: V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính
05/07/2021 16: 38:05
Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 27/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
28/04/2021 10: 36:00
Kết quả tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực VI tại Báo cáo kiểm...
Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh
22/03/2021 13: 28:00
Kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán ngân sách...
Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh
16/03/2020 10: 26:00
Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm...
Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
27/11/2019 10: 44:00
Kết quả tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán NSĐP...
Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25/03/2019 10: 54:00
Kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực VI trong Báo cáo kiểm toán...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 64
Đã truy cập: 1896681