Lãnh đạo sở

05/11/2020

Ban lãnh đạo gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc: 


 

 

Đồng chí: Trần Văn Lâm - Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán;

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng;Tiến sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3835.086 - 0913.266.467

Email: Tranvanlam@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-006

Công việc phụ trách: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện

tất cả các lĩnh vực công tác của ngành.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc Sở, Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, lên lương trước hạn.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Toàn bộ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của phòng Quản lý Ngân sách

 Sinh hoạt với phòng Quản lý ngân sách.

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Tiêu   -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3836.023 - 0902.006.318

Email: Phamvantieu@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-001

Công việc phụ trách:

Công tác Quyết toán vốn đầu tư,  Quyết toán dự án hoàn thành, Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền

Sinh hoạt với Phòng Tài chính Đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Vũ Đình Xứng  -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán,

Thạc sỹ Quản lý kinh tế Quốc dân (Đại học Nhân dân Trung Quốc)

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.385.656 - 0915.252.969

Email: Vudinhxung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-016

Công việc phụ trách: Chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của phòng Quản lý Giá - Tài sản, Thanh tra Sở

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền

Sinh hoạt với Phòng Quản lý Giá - Tài sản

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Hà Thị Thanh Lê  -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thạc sỹ Quản lý kinh tế 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.   - 0982501166

Email: hathanhle@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-026

Công việc phụ trách: Chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của phòng Tài chính hành chính Sự nghiệp; Văn phòng Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền 

Sinh hoạt với Văn phòng Sở

   

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 657
Đã truy cập: 1623232