Lãnh đạo sở

09/09/2021

Ban lãnh đạo gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc: 


 

 

Đồng chí: Trần Văn Lâm - Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán;

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng;Tiến sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3835.086 - 0913.266.467

Email: Tranvanlam@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-006

Công việc phụ trách: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện

tất cả các lĩnh vực công tác của ngành.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành: Các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Quản lý ngân sách; công tác tổ chức cán bộ, Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, lên lương trước hạn.

Làm chủ tài khoản thứ 01 của Sở Tài chính.

 Sinh hoạt trực tiếp với phòng Quản lý ngân sách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Vũ Đình Xứng  -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán,

Thạc sỹ Quản lý kinh tế Quốc dân (Đại học Nhân dân Trung Quốc)

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.385.656 - 0915.252.969

Email: Vudinhxung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-016

Công việc phụ trách: Giúp việc cho Giám đốc Sở: Trong việc tham mưu công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương; Lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm và kế hoạch tài chính trung hạn để báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy và Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Thanh tra Sở, Phòng Tài chính đầu tư

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền

Sinh hoạt với Phòng Tài chính đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Hà Thị Thanh Lê  -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thạc sỹ Quản lý kinh tế 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.   - 0982501166

Email: hathanhle@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-026

Công việc phụ trách: Chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động nghiệp vụ chuyên

môn của phòng Tài chính hành chính Sự nghiệp; Văn phòng Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền 

Sinh hoạt với Văn phòng Sở

 

 

 

 

Đồng chí: Mai Lê Hoa - Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.836023 - 0904618556

Email: mailehoa@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-037

 Công việc phụ trách: Chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động nghiệp vụ chuyên

môn của phòng Quản lý Giá và Công sản; Phòng Tài chính doanh nghiệp

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền 

Sinh hoạt với phòng Quản lý Giá và Công sản.

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 1846212