Lãnh đạo sở

03/07/2019

Ban lãnh đạo gồm Giám đốc và 03  Phó Giám đốc: 


 

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0203.3835.086 - 0913.267.909
Email:Phamngocvinh@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-006
Công việc phụ trách: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện tất cả các lĩnh vực

công tác của ngành.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc Sở,
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Điều hành Ngân sách địa phương; 
 

phụ trách chỉ đạo và điều hành công tác quản lý hành chính sự nghiệp, Trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh, Công ty TNHH 1 TV Xổ số kiến thiết QN, Công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp.

Sinh hoạt với phòng Quản lý ngân sách

 

 

 

 

Đồng chí:  Phan Doãn Thức - Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3835.656 - 0913.314.101

Email: Phandoanthuc@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-034

Công việc phụ trách:

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo và điều hành công tác quản lý giá, quản lý tài sản công

và Thanh tra tài chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Sở Tài chính. 

Sinh hoạt với phòng Quản lý giá và công sản

 

 

 

 

 Đồng chí: Phạm Văn Tiêu   -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3836.023 - 0902.006.318

Email: Phamvantieu@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-001

Công việc phụ trách:

Công tác Quyết toán vốn đầu tư,  Quyết toán dự án hoàn thành,

công tác Văn phòng và tham mưu cho Giám đốc một số nội dung liên quan đến chương trình nông thôn mới và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính;

Sinh hoạt với Văn phòng Sở. 

 

 

 

 Đồng chí: Hồ Quang Huy - Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3839.703 - 0913.268.567

Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-002

Công việc phụ trách:

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo và điều hành công tác quản lý hành chính sự nghiệp,

Tài chính doanh nghiệp; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh.

 Sinh hoạt với phòng Tài chính doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 664
Đã truy cập: 711758