Lãnh đạo sở

05/11/2020

Ban lãnh đạo gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc: 


 

 

Đồng chí: Trần Văn Lâm - Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán;

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng;Tiến sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3835.086 - 0913.266.467

Email: Tranvanlam@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-006

Công việc phụ trách: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện

tất cả các lĩnh vực công tác của ngành.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác

tổ chức cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc Sở,

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Điều hành Ngân sách địa phương;  

phụ trách chỉ đạo và điều hành công tác quản lý hành chính sự nghiệp,

Công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp.

Sinh hoạt với phòng Quản lý ngân sách.

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Tiêu   -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3836.023 - 0902.006.318

Email: Phamvantieu@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-001

Công việc phụ trách:

Công tác Quyết toán vốn đầu tư,  Quyết toán dự án hoàn thành,

công tác Văn phòng và tham mưu cho Giám đốc một số nội dung liên quan đến chương trình nông thôn mới và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính;

Sinh hoạt với Văn phòng Sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Vũ Đình Xứng  -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán,

Thạc sỹ Quản lý kinh tế Quốc dân (Đại học Nhân dân Trung Quốc)

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.385.656 - 0915.252.969

Email: Vudinhxung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-016

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Hà Thị Thanh Lê  -  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thạc sỹ Quản lý kinh tế 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.   - 0982501166

Email: hathanhle@quangninh.gov.vn

SHCC: 

   

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 981
Đã truy cập: 1041113