Tập huấn Chương trình Quản trị mạng và ứng dụng phần mềm chuyên ngành tại Sở Tài chính

30/03/2010 10:56

Thực hiện Công văn số Số:  86/THTK-CGHT ngày 04/3/2010 của Cục Tin học Thống kê Tài chính Bộ Tài chính V/v: Thông báo kế đào tạo, tập huấn, triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.

 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cơ quan Tài chính Tại Văn phòng Sở Tài chính Quảng Ninh tổ chức tập huấn tin học cho cán bộ phòng Tài chính các huyện, thị xã, thành phố và 01 số phòng ban thuộc Văn phòng Sở. Thời gian đào tạo từ ngày 22-3 đến ngày 02/04/2010.

Từ ngày 22-3 đến 26-3 đào tạo: Chương trình đào tạo gồm mạng căn bản – tối ưu hóa Window XP, Quản trị Window sever 2003, phòng chống Virus dùng phần mềm Trendmicro của ngành Tài chính và khai thác trang Web Bộ Tài chính.

Từ ngày 29/03 đến 02/04: Đào tạo Chương trình Quản lý Ngân sách 7.0 chạy trên nền Oracle 9.0 cho các phòng Tài chính, chương trình tự động lấy dữ liệu thu chi từ máy chủ Sở Tài chính.

Qua khóa đào tạo các học viên nắm được kiến thức cơ bản sau khi về đơn vị sẽ làm chủ được các thiết bị Công nghệ đã được ngành Tài chính trang bị, khai thác và quản trị một cách có hiệu quả vào trong công việc./.

 Một số hình ảnh trong lớp tập huấn:

IMG_0886.jpg

IMG_0887.jpg
IMG_0884.jpg

Phòng kế hoạch Ngân sách


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 248
Đã truy cập: 1686395