Cắt giảm đầu tư công: Những kết quả bước đầu

30/06/2011 09:10

 

 

Theo báo cáo rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP gửi lên Uỷ ban Kinh tế của Quốc Hội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết đến hết ngày 10/6/2011 đã có 57/60 các bộ, ngành ở Trung ương và 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  có báo cáo chính thức về việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công.

 

Theo đó,  tính đến hết ngày 30/5/2011 các bộ ngành địa phương mới thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN) kế hoạch năm 2011 của 2048 dự án với số vốn 5.556,4 tỷ đồng, trong đó: 1.145 dự án khởi công mới (bằng 22.9% số dự án khởi công mới) với số vốn 3.149,6 tỷ đồng (bằng 14,5% số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới); cắt giảm, điều chuyển vốn của 903 dự án chuyển tiếp với số vốn là 2.406,8 tỷ đồng.

 

Đối với các bộ ngành Trung ương đã cắt giảm, điều chuyển, đình hoãn 280 dự án với số vốn là 1.115,9 tỷ đồng; trong đó: đình hoãn 171 dự án khởi công mới với số vốn là 584,8 tỷ đồng; cắt giảm, giãn tiến độ 56 dự án khởi công mới với số vốn 292,7 tỷ đồng và cắt giảm, điều chuyển vốn của 53 dự án chuyển tiếp với số vốn là 238,4 tỷ đồng.

 

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương mới thực hiện cắt giảm, điều chuyển và đình hoãn 1.768 dự án với số vốn là 4.440 tỷ đồng; trong đó đình hoãn dừng khởi công 918 dự án mới (bằng 20,8% số dự án khởi công mới) với số vốn cắt giảm là 2.272 tỷ đồng (bằng 12,4% số vốn khởi công mới); điều chuyển, giảm vốn 850 dự án với số vốn 2.168,4 tỷ đồng. Sở dĩ việc triển khai thực hiện chưa đạt được mục tiêu đề ra do những lúng túng trong quá trình thực hiện của các địa phương.

 

Từ kết quả các báo cáo cho thấy tất cả các bộ ngành và địa phương đều triển khai khẩn trương việc rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn đầu tư theo đúng tinh thần của Nghị quyết 11. Tuy nhiên, trong triển khai nhiều bộ, ngành và địa phương còn đang lúng túng và có kiến nghị không thực hiện việc cắt giảm, đình hoãn các dự án khởi công mới cần thiết phải thực hiện và có khả năng hoàn thành trong năm 2011.

 

 

Bộ Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 767
Đã truy cập: 942880