Nhiều nội dung quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính giai đoạn 2011-2015

04/08/2011 15:00

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 1766/QĐ-Bộ Tài chính về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính giai đoạn 2011-2015.

 

Quyết định 1766 đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng trong sự phát triển cải cách hành chính của ngành Tài chính. Theo đó, ngành đặt mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách, người dân và doanh nghiệp; gắn chặt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính với cải cách thủ tục hành chính...

 

Mục tiêu cụ  thể đến năm 2015, 100% các cơ quan, đơn vị  của Bộ Tài chính từ cấp tỉnh trở lên có  cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; 90% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế được thực hiện dưới hình thức điện tử. 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử; áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan với tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa tối đa 10%; thực hiện cơ chế hải quan một cửa đạt 60% các loại giấy phép, giấy chứng nhận trao đổi dưới dạng điện tử với các cơ quan Chính phủ có liên quan...

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Bộ Tài chính được cụ thể hóa như sau: 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo từ cấp Tổng cục trở lên được đưa lên cổng thông tin điện tử nội bộ của các Tổng cục và Bộ Tài chính; 100% báo cáo của Bộ Tài chính và các Tổng cục được đưa lên cổng thông tin điện tử nội bộ của Bộ Tài chính và các Tổng cục; 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị của Bộ Tài chính thực hiện dưới dạng điện tử, giảm thiểu sử dụng giấy tờ.../.

Bộ Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 177
Đã truy cập: 1686324