Bộ Tài chính: Quy định mức thuế suất mới đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

08/08/2011 16:00

Ngày 4/8/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số  02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Theo đó, Thông tư này quy định mức thu nhập vãng lai từ 1.000.000đ trở lên sẽ thực hiện khấu trừ thuế 10% trên thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế, và được nâng lên 20% đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

Thông tư cũng quy định việc xác định thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, căn hộ được áp dụng mức thuế suất 25% trên thu nhập chuyển nhượng.

Đối với hợp đồng mua bán nền nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhền nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chuyển nhượng thì kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân 25% trên thu nhập. Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc ghi trên Tờ khai thuế TNCN thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng và tính thuế 2% trên giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cá nhân kê khai và nộp thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập. Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, tờ khai thuế thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng; đồng thời không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá chuyển nhượng, giá vốn thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên gái đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Thông tư có hiệu lực từ 19/9/2011.

Bộ Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 156
Đã truy cập: 824051