Từ 30/11: Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

02/11/2011 16:00
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo đó, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế của DN sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng KT-XH. Trong đó, DN sử dụng nhiều lao động là DN có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.
 
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế phải nộp tạm tính hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2011. DN, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế.
 
Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế theo quy định. Trường hợp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động được gia hạn nộp thuế thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trường hợp chưa xác định được tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu thì DN, hợp tác xã tự xác định tỷ lệ phần trăm (%) tạm tính và điều chỉnh theo thực tế khi quyết toán thuế năm 2011.
 
Cũng theo Quyết định, thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định như sau: Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I/2011 chậm nhất đến ngày 30/4/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II/2011 chậm nhất đến ngày 30/7/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III/2011 chậm nhất đến ngày 30/10/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV/2011 và số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2011 không quá ngày 31/3/2013.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2011./.

Bộ tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 568
Đã truy cập: 829194