Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

16/02/2012 11:00
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 102/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW năm 2012, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 theo nguyên tắc: Tổng mức vốn đầu tư bổ sung các quỹ xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế; bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách; chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo; chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo;...
 
Đối với các dự án đủ điều kiện triển khai ngay kế hoạch năm 2012 và các dự án được triển khai khi thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012 thực hiện theo nguyên tắc: giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổng số vốn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo từng ngành, lĩnh vực, đầu tư theo từng mục tiêu nhiệm vụ và mức vốn từng dự án cụ thể. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn bổ sung có mục tiêu theo từng chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể.
 
Đối với việc phân bổ vốn cho các chương trình, thông báo mức vốn từng dự án, căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2012 được giao tại Quyết định 102/QĐ-TTg và Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện:
 
- Phân bổ vốn các quỹ xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế; bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách; chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo; chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29/2/2012.
 
- Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án đủ điều kiện triển khai ngay kế hoạch năm 2012 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29/2/2012.
 
- Hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết thời gian quy định.
 
- Phê duyệt tổng dự toán, thực hiện bố trí vốn cho các dự án được triển khai khi thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg trước ngày 31/3/2012, thông báo cho các đơn vị danh mục, mức vốn theo đúng quy định và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/4/2012.
 
- Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
 

Bộ Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 261
Đã truy cập: 1353176