Cẩm nang sử dụng hệ thống TABMIS

28/11/2012 11:00

Tổng quan phân hệ Phân bổ ngân sách

Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách quản lý các quy trình phân bổ, điều chỉnh và chuyển giao dự toán.

Nhập dự toán vào TABMIS là việc cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước (đối với ngân sách cấp xã), các đơn vị dự toán cấp I, II đã tham gia vào TABMIS, căn cứ quyết định phân bổ và giao dự toán của cấp có thẩm quyền, thực hiện nhập dữ liệu dự toán chi NSNN vào TABMIS và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn của số liệu dự toán trong TABMIS.

Việc kiểm soát dự toán sẽ do hệ thống tự thực hiện theo các phân hệ: quản lý cam kết chi, quản lý chi và phân hệ sổ cái. Việc kiểm soát dự toán nhằm đảm bảo chi tiêu không vượt quá số dự toán được phân bổ.

Công thức tính số dư dự toán được tính theo công thức:

Số dư dự toán = Số dự toán – Số thực chi – Số dự chi....

 


 

 

 

 

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 844
Đã truy cập: 1166481