Thông tư 212/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước

28/11/2012 12:00

1. Phạm vi áp dụng kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS

1.1. Các đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước gồm các đơn vị trong hệ thống Kho bạc nhà nước và các đơn vị, bộ phận thuộc cơ quan tài chính các cấp tham gia TABMIS.

1.2. Các cơ quan tài chính ở các Bộ, ngành trong trường hợp tham gia trực tuyến trên TABMIS.

2. Đối tượng của kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS

2.1. Tiền và các khoản tương đương tiền;

2.2. Các khoản thu, chi Ngân sách nhà nước theo các cấp ngân sách, các khoản thu, chi các quỹ tài chính khác của Nhà nước;

2.3. Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN;

2.4. Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống Kho bạc nhà nước;

2.5. Tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại Kho bạc nhà nước;

2.6. Các khoản kết dư Ngân sách nhà nước các cấp;

2.7. Dự toán và phân bổ dự toán kinh phí các cấp;

2.8. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn;

2.9. Các loại tài sản của nhà nước được quản lý tại Kho bạc nhà nước.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 502
Đã truy cập: 1166139