Sở Tài chính kiểm tra công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

26/04/2021 10:35

          Thực hiện chương trình công tác năm 2021, trong tháng 4 năm 2021 Sở Tài chính đã tổ chức kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 tại 06 địa phương (Móng Cái, Huyện Hải Hà, Bình Liêu, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn) và Sở Thông tin và truyền thông.

         Qua công tác kiểm tra cho thấy: Cơ bản các địa phương, đơn vị đã tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị, địa phương vi phạm các quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành như:

         - Chậm lập báo cáo quyết toán, vi phạm thời gian thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Sở Thông tin và Truyền thông;  Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình thành phố Móng Cái; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình thị xã Đông Triều; Phòng quản lý đô thị thị xã Đông Triều; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình thị xã Quảng Yên; UBND xã Quảng Phong, huyện Hải Hà; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Hà; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Vân Đồn…);

           -  Một số địa phương báo cáo chưa đúng thực trạng tình hình quyết toán dự án trên địa bàn, số liệu báo cáo các dự án vi phạm thời gian quyết toán ít hơn số dự án thực tế đi kiểm tra (Sở Thông tin và Truyền thông;  Thị xã Đông Triều, Thị xã Quảng Yên, huyện Vân Đồn)

          - Việc tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán hàng quý và cả năm trên địa bàn theo Thông tư số 10/TT-BTC ngày 20/02/2020 Bộ Tài chính của một số huyện, thị xã, thành phố còn chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian quy định, có địa phương mới chỉ tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành của cấp huyện, chưa tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn (UBND huyện Vân Đồn) dẫn đến việc tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và báo cáo UBND tỉnh chưa đầy đủ, toàn diện tình hình quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn toàn tỉnh.

         - Báo cáo của các địa phương chưa báo cáo cụ thể, chi tiết nguyên nhân dẫn đến chậm lập hồ sơ quyết toán của các chủ đầu tư, chậm thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán

         - Việc bố trí cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ: Số lượng biên chế được giao ít trong khi khối lượng công việc quyết toán lớn...

         Để công tác quyết toán dự án hoàn thành được tốt hơn, đồng thời khắc phục tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành chậm trình phê duyệt quyết toán, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số 2248/UBND-TM4 ngày 15/4/2021 V/v Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; công tác quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

         Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh để công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đi vào nề nếp, đúng quy định./.

 

Phòng Tài chính đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2069
Đã truy cập: 981281