Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 27/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

28/04/2021 10:36

Kết quả tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực VI tại Báo cáo kiểm toán NSĐP giai đoạn năm 2009 - 2018; Báo cáo kiểm toán chuyên đề giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Khu đô thị và việc thực hiện các dự án giao đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017 và Báo cáo kiểm toán chuyên đề dự án BOT

Kết quả tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực VI tại Báo cáo kiểm toán NSĐP giai đoạn năm 2009 - 2018; Báo cáo kiểm toán chuyên đề giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Khu đô thị và việc thực hiện các dự án giao đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017 và Báo cáo kiểm toán chuyên đề dự án BOT

Tệp đính kèm

Phòng Quản lý ngân sách


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 413
Đã truy cập: 1886136