Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/11/2019 10:44

Kết quả tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán NSĐP niên độ 2009 - 2017 và Báo cáo kiểm toán chuyên đề giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khu đô thị và việc thực hiện các dự án giao đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017

Kết quả tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán NSĐP niên độ 2009 - 2017 và Báo cáo kiểm toán chuyên đề giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khu đô thị và việc thực hiện các dự án giao đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 421
Đã truy cập: 1886144