Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/03/2019 10:54

Kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực VI trong Báo cáo kiểm toán ngân sách niên độ 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 của tỉnh Quảng Ninh

Kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực VI trong Báo cáo kiểm toán ngân sách niên độ 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 của tỉnh Quảng Ninh

Tệp đính kèm

Phòng Quản lý ngân sách


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 1886140