Tin hoạt động của Thanh tra Sở Tài chính

Tin hoạt động của Thanh tra Sở Tài chính (Công bố Quyết định thanh tra tại thành phố Móng Cái)

28/04/2021 16:08

Công bố Quyết định thanh tra tại thành phố Móng Cái

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 12997/BTC-TTr ngày 22/10/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021; công văn số 1121/TTr-VP ngày 28/10/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021. Ngày 16/11/2020 Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh đã ký Quyết định số 5982/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tài chính.

Theo đó, kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tài chính  được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tài chính. Đối tượng, nội dung đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2021 là các đơn vị không trùng lặp với Kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và Thanh tra các Sở, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Trong đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính đã bám sát Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của tỉnh gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng tài sản công.

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021, ngay sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong theo quy định.

Ngày 15/03, tại trụ sở thành phố Móng Cái, đồng chí Phạm Văn Tiêu - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công tại thành phố Móng Cái, niên độ ngân sách năm 2020. Tham dự có đồng chí Hồ Quang Huy - Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Dương Thị Huệ - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố và các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, đơn vị thuộc Thành phố Móng Cái. Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Mạnh Thắng - Phó Chánh thanh tra được sự ủy quyền của Lãnh đạo Sở đã công bố Quyết định số 1166/QĐ-STC ngày 10/03/2021 của Giám đốc Sở Tài chính.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công tại thành phố Móng Cái, niên độ ngân sách năm 2020. Thời kỳ thanh tra là năm 2020 và các nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra; Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc trực tiếp, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 5 thành viên do ông Đào Mạnh Thắng - Phó Chánh thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Văn Tiêu khẳng định mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong công tác lập quyết định dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước và công tác quản lý tài sản công của thành phố Móng Cái. Từ đó có những kiến nghị nhằm đưa công tác quản lý điều hành ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công ngày càng tốt hơn, đồng thời qua đó kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách, chế độ chưa phù hợp với thực tế.

Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị UBND thành phố Móng Cái chủ động phối hợp với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về công tác quản lý tài chính trên địa bàn thành phố trong năm 2020. Về phía Đoàn thanh tra phải thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, bám sát kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt để cuộc thanh tra thực hiện đúng tiến độ, mục đích và yêu cầu đã đề ra.

 

Đào Mạnh Thắng - Phó Chánh thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2054
Đã truy cập: 981266