Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Thành phố Hạ Long gửi đến kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của Sở Tài chính

15/05/2021 16:32

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 21/UBND-PC ngày 10/12/2020 về phân công giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII; Trong đó giao các sở, ngành và địa phương chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế để xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Hạ Long: “Đề nghị Tỉnh yêu cầu các công ty khai thác, sử dụng nước từ các hồ hình thành từ rừng phòng hộ trích một phần nguồn thu tiền sử dụng nước để chi trả cho công tác quản lý, bảo vệ rừng hàng năm và để đầu tư cho nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng công trình, gắn với tái tạo và bảo vệ môi trường, sinh thủy rừng đầu nguồn”.

Trên cơ sở nội dung phản ánh của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, báo cáo của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh và 03 Công ty TNHH MTV thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông; Sở Tài chính đã báo cáo UBND tỉnh:

- Nội dung kiến nghị của cử tri thành phố Hạ Long là phù hợp với quy định tại Luật Tài nguyên nước năm  2012, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/ 2014 V/v Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020; Số 3523/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 V/v điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Theo phản ánh của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết hợp với kết quả khảo sát thực tế, việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện như sau:

+ Các công ty đã thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên các lưu vực đã được thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, từ năm 2015 đến nay gồm: Công ty CP nước sạch Quảng Ninh (tại các cơ sở trực thuộc gồm: Nhà máy nước Mạo Khê, Nhà máy nước Quảng Yên và Nhà máy nước Đồng Mây, Nhà máy nước Hoành Bồ, Nhà máy nước Diễn Vọng, Xí nghiệp nước Vân Đồn, Xí nghiệp nước Miền Đông) và Nhà máy thủy điện Khe Soong khai thác sử dụng nước lưu vực đầu nguồn Tiên Yên.

+ Các công ty thủy lợi (Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập, Đông Triều, Miền Đông) quản lý các nguồn nước từ các hồ, đập: Bên cạnh việc cung cấp nước cho sản xuất lúa, cây hoa mầu... còn cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, cơ sở nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản ... nhưng chưa thu tiền dịch vụ môi trường rừng các đối tượng này.

- Trên cơ sở các quy định và tình hình thực tế nêu trên, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng hàng năm và đầu tư cho nhân dân (các chủ rừng) nhằm phát triển sản xuất, xây dựng công trình gắn với tái tạo và bảo vệ môi trường trong việc duy trì bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối và điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội. Sở Tài chính đã có Văn bản số 1631/STC-TCDN ngày 30/3/2021 gửi UBND thành phố Hạ Long để trả lời và tuyên truyền phổ biến tới cử tri; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tại Văn bản số 1632/STC-TCDN ngày 30/3/2021:

+ Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chuyên ngành lĩnh lực lâm nghiệp và hồ đập) chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tổng hợp rà soát, tham mưu báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh đối với các cơ sở, tổ chức sử dụng các nguồn nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng để thực hiện nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng phục vụ đầu tư cho nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng công trình, gắn với tái tạo và bảo vệ môi trường, sinh thủy rừng đầu nguồn theo đúng quy định hiện hành.

+ Yêu cầu 03 Công ty TNHH MTV thủy lợi có cung cấp nước thô cho các cơ sở, tổ chức sử dụng các nguồn nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng thuộc diện phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng khác (trên cơ sở rà soát và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm tính toán và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đáp ứng đề nghị của cử tri thành phố Hạ Long và đảm bảo đúng với các quy định hiện hành.

Phạm Văn Dương - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2150
Đã truy cập: 981362