Tiêu đề Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (04 thủ tục)
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

- Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra , tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

* Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (01 bản chính);

* Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

* Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn đối với toàn bộ số hoá đơn đã mua lần trước theo mẫu số 06/HĐ-BC ban hành kèm theo Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

* Quyết định xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản.

Ghi chú:     

- Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lần đầu gồm: Hoa thị thứ nhất, thứ 2

          - Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lần tiếp theo gồm: Hoa thị thứ nhất, thứ 2, thứ 3.

          - Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lẻ gồm: Hoa thị thứ nhất, thứ 2, thứ 3

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ mua hóa đơn.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Phí, lệ phí (nếu có): không

* Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ 01/TSNN-HĐ: Mẫu hóa đơn bán tài sản nhà nước

+ 01/TSSQ-3L.04: Mẫu hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 02/HĐ-BC: Báo cáo nhập, xuất, tồn hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 03a/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn

+ 03b/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản nhà nước

+ 03c/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

+ 04/HĐ-BC: Sổ theo dõi hoá đơn bị mất

+ 05/HĐ-BC: Thông báo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 06/HĐ-BC: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 07/HĐ-BC: Báo cáo thanh, quyết toán hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

+ 08/HĐ-BC: Báo cáo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ BM 03.01: Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Tệp tin đính kèm

Bieu mau.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 1686330