Tiêu đề Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Tài chính để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài chính.

- Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị giao vốn (bản chính) trong đó xác định cụ thể: Danh mục tài sản (chủng loại, số lượng, giá trị) được xác định giá trị để giao vốn; danh mục tài sản không xác định giá trị để giao vốn, danh mục tài sản đề nghị xử lý;

+ Biên bản kiểm kê, phân loại tài sản (bản sao);

+ Hồ sơ xác định giá trị tài sản để giao vốn (bản sao);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

- Tại Sở Tài chính: 07 ngày;

- Tại UBND tỉnh: 03 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình sau đây:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có phương án sử dụng tài sản hiệu quả được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác định giá trị để giao cho đơn vị.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh, Sở Tài chính.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

* Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 659
Đã truy cập: 1808137