Tiêu đề Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (04 thủ tục)
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện.

- Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra , tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công huyện nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phàn hồ sơ gồm:

Lập theo mẫu số 01-DM/TSNN; 02-DM/TSNN; 03-DM/TSNN quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC, phải có thêm chỉ tiêu về giá trị còn lại theo đánh giá lại trong các trường hợp sau đây:

+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

+ Văn bản đề nghị chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;

+ Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 12 ngày

- Tại Phòng Tài chính: 05 ngày

- Tại UBND huyện: 07 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, Phòng Tài chính.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản của UBND huyện.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính; phải có thêm chỉ tiêu về giá trị còn lại theo đánh giá lại trong các trường hợp sau đây:

- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC;

Tệp tin đính kèm

Bieu mau.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 252
Đã truy cập: 1686399